دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-94 
بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصول های برگزیده کشاورزی ایران.

صفحه 1-16

10.22047/srjasnr.2022.147426

غلامرضا سلطانی؛ سعید یزدانی؛ سیروس سلمانزاده؛ اسماعیل شهبازی؛ عزت اله کرمی؛ ایرج ملک محمدی؛ آرش دوراندیش


واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما.

صفحه 17-34

10.22047/srjasnr.2022.147428

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


وضعیت مکانیزاسیون تولیدهای زراعی و باغبانی در ایران.

صفحه 51-62

10.22047/srjasnr.2022.147430

سید سعید محتسبی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ علی محمد برقعی