برآورد شاخص تاب آوری کشاورزی ایران در برابر تغییرهای اقلیمی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تاب‌آوری به توانایی یک سامانه برای مقاومت در برابر آسیب‌پذیری ذاتی و یا خارجی اشاره دارد و افزایش تاب‌آوری بخش‌های مختلف اقتصادی در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود. این موضوع به خصوص در بخش کشاورزی با توجه به اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور اهمیتی دو چندان دارد. لذا در این مطالعه میزان تاب‌آوری بخش کشاورزی استان‌های ایران در سال 1396 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی متشکل از 36 شاخص در شش گروه آب و هوایی، جمعیت‌شناختی، تولیدات کشاورزی، اقتصادی، زیرساختی و زیست‌محیطی استفاده و اطلاعات متغیرها با روند پیشین آن‌ها مقایسه شد. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها از روش سلسله‌مراتبی استفاده شد و در نهایت مقادیر هر یک از شاخص‌ها برای 31 استان کشور به صورت میانگین وزنی شاخص‌های گروه‌های مختلف برآورد گردید. بر اساس نتایج شاخص ترکیبی تاب‌آوری کشاورزی، استان‌های گیلان (5437/0)، هرمزگان (5274/0) و بوشهر (4967/0)، تاب‌آورترین استان‌های ایران در بخش کشاورزی محسوب شده و پایین‌ترین رتبه تاب‌آوری مربوط به استان‌های قم (3889/0)، چهارمحال و بختیاری (3851/0) و مرکزی (3774/0) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Iran's agricultural resilience index to climate change

نویسندگان [English]

 • Maryam Ehsani 1
 • Zeinab Shokoohi 2
1 PhD student in Agricultural Economics, Shiraz University
2 Assistance Professor of Shiraz university
چکیده [English]

Resilience refers to the ability of a system to withstand inherent or external vulnerabilities, and increasing the resilience of various economic sectors to internal and external hazards is known as a resilient economy. This issue is doubly important, especially in the agricultural sector, due to the great importance of this sector in the country's economy. Therefore, in this study, the resilience of the agricultural sector in the provinces of Iran has been investigated in 2017. For this purpose, a composite index consisting of 36 indicators in six climatic, demographic, agricultural products, economic, infrastructure and environmental dimensions was used and the data of the variables was compared with their previous trends. Hierarchical method was used to determine the weight of each index and finally, the values of each index for 31 provinces of the country were estimated as the weighted average of the indices of different dimensions. According to the results of the combined agricultural resilience index, Gilan (0.54437), Hormozgan (0.5274) and Bushehr (0.4677) provinces are the most resilient provinces of Iran in the agricultural sector and the lowest resilience rank is related to Qom (0.3889), Chaharmahal and Bakhtiari (0.3851) and Markazi (0.3774) provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Resilience
 • Vulnerability
 • Rural Development
 • Hierarchical Method
 1. 1- ازوجی، ع. 1396. اقتصاد مقاومتی و شاخص­های تاب­آوری اقتصاد ایران. بازار و سرمایه 40-95:38.

  2- سجاسی قیداری، ح.، س.ر. حسینی کهنوج و ف. نارویی امیری. 1398. بررسی و تحلیل چالش­های پیش­روی تحقق اقتصاد مقاومتی در منطقه ها روستایی شهرستان رودبار جنوب. راهبردهای توسعه روستایی 179-159:(2)6.

  3- عرب­مازار، ع. 1396. اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه. اقتصاد اسلامی 11-5:(17)66.

  4- غلامی، م. و ا.ح. علی­بیگی. 1393. شناسایی روش­های بومی مدیریت خشکسالی، مطالعه موردی: شهرستان سرپل­ذهاب. پژوهش­های روستایی 638-611:(3)5.

  5- غیاثوند، ا.، ا. صداقت­پرست، س. غلامرضا و م. ثنایی اقدم. 1393. درباره سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب­آوری ملی. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی. صفحه‌های 1 تا 85.

  6- کاظم­نژاد، ز.، م. فرج­زاده و ر. برنا. 1397. ارزیابی آسیب­پذیری کشاورزی استان گیلان با استفاده از شاخص آسیب­پذیری اقلیمی. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 106-89:(4)5.

  7- کوچکی، ع.، م. نصیری محلاتی و ل. جعفری. 1394. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش­بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده. پژوهش­های زراعی ایران 664-651:(4)13.    

  8- گل­وردی، م. 1396. تاب­آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق. مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی310-293:(7)25.

  9- محمدخانی، م. و س. جمالی. 1394. ارزیابی آسیب­پذیری ایران در مواجهه با تغییر اقلیم. سد و نیروگاه برق­آبی 65-4:54.

  10- محمدی، پ.، ملکیان، آ.، قربانی، م. و نظری سامانی، ع. ا. 1398. بررسی ارتباط بین وضعیت آسیب­پذیری جوامع و تغییرات آب­و­هوایی در استان کرمانشاه. جغرافیا و پایداری محیط 47-32:33.

  11- معززی، ف.، غ. یاوری، س.ح.ا. موسوی و م. باقری. 1399. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی دشت همدان-بهار با تاکید بر بهره­وری آب و امنیت غذایی. اقتصاد و توسعه کشاورزی  323-305:(3)34.

  12- ملایی، م. و پ. گراوند. 1397. بررسی شاخص­های RAI، SIAP و PN در خشکسالی­های استان خوزستان با تاکید بر ایستگاه­های اهواز، آبادان، دزفول و امیدیه. مهندسی آب  143-132:(2)6.

  13- منافلویان، س.، ز.س. سعیده زرآبادی و م. بهزادفر. 1398. سنجش عوامل موثر بر تاب­آوری اقلیمی (نمونه موردی: شهر تبریز). نگرش­های نو در جغرافیای انسانی  525-509:(1)12.

  14- میرجلیلی، س.ح. و ر. بزرگی. 1397. بررسی شاخص ترکیبی تاب­آوری اقتصادی ایران طی سال­های 94-1384. جستارهای اقتصادی ایران  94-29:69.

  15- نظم­فر، ح. 1396. تحلیل سطوح توسعه روستایی و میزان برخورداری دهستان­های استان آذربایجان غربی، اقتصاد فضا و توسعه روستایی 175-159:(6)19.

  16- ویسی، ف.، م.ص. قربانی و س. اسدی. 1397. بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر تاب­آوری کالبدی سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان). مسکن و محیط روستا  26-164:13.

  1. Adu, D.T., J.K. Kuwornu, H. Anim-Somuah and N. Sasaki. 2018. Application of livelihood vulnerability index in assessing smallholder maize farming households' vulnerability to climate change in Brong-Ahafo region of Ghana. Soc Sci. 39(1):22-32.
  2. Amare M., N.D. Jensen, B. Shiferaw and I.D. Cisse. 2018. Rainfall shocks and agricultural productivity: implication for rural household consumption. Agr. Syst. 166:70-89.
  3. Arnott, J.C., S. Moser and K.A. Goodrich. 2016. Evaluation that counts: a review of climate change adaptation indicators & metrics using lessons from effective evaluation and science-practice interaction. Environ. Sci. Pol. 66:383-392.
  4. Bates, S., V. Angeon and A. Ainouche. 2014. The Pentagon of vulnerability and resilience. A methodological proposal in development economics by using graph theory. Econ. Model. 42.
  5. Birthal, S.P. and J. Hazrana. 2019. Crop diversification and resilience of agriculture to climatic shocks: Evidence from India. Agr. Syst. 173:345-354.
  6. Bizikova, L., Larkin, P., Mitchell, S. and Waldick, R. 2019. An indicator set to track resilience to climate change in agriculture: A policy-maker’s perspective. Land Use Pol, 82: 444-456.
  7. L. and B. Lewis. 2014. A vulnerability and resilience framework for small states. (Building the resilience of small states: a revised framework). Retrieved from: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/18015
  8. Carter, M., A. De Janvry, E. Sadoulet and A. Sarris. 2014. Index-based weather insurance for developing countries: A review of evidence and a set of propositions for up-scaling. Development Policies, Working Paper 111. Retrieved from:  https://www.scirp.org/(S(czeh2tfqw2orz553k1w0r45))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3103358
  9. Chen, C., M. Doherty, J. Coffee, T. Wong and J. Hellmann. 2016. Measuring the adaptation gap: A framework for evaluating climate hazards and opportunities in urban areas. Environ. Sci. Pol. 66:403-419.
  10. Guillaumont, P. 2009. An economic vulnerability index: Its design and use for international development policy. Dev. Stud. 37(3):193-228.
  11. Hallegatte, S. 2014. Economic Resilience, Definition and measurement. The World Bank -Climate Change Group- office of the Chief Economist. Retrieved from:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18341
  12. Moghim, S. and R.K. Garna. 2019. Countries' classification by environmental resilience. J. Environ. Manag. 230:345-354.
  13. Neuenkirch, M. and F. Neumeierb. 2016. The impact of US sanctions on poverty. J. Dev. Econ. 121:110-119.
  14. Pandey, R. and D.K. Bardsley. 2015. Social-ecological vulnerability to climate change in the Nepali Himalaya. Appl. Geogr. 64:74-86.
  15. Rathi, A. 2020. Is agrarian resilience limited to agriculture? Investigating the “farm” and “non-farm” processes of agriculture resilience in the rural. J. Rural. Stud., pp:1-10.
  16. Tobin, D., M. Janowiak, D.Y. Hollinger, R.H. Skinner, R. Steele and R. Radhakrishna. 2015. Northeast Regional Climate Hub Assessment of Climate Change Vulnerability and Adaptation and Mitigation Strategies. USDA Programs, pp:1-52.