برآورد شاخص تاب‌آوری کشاورزی ایران در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تاب‌آوری به توانایی یک سامانه برای مقاومت در برابر آسیب‌پذیری ذاتی و یا خارجی اشاره دارد و افزایش تاب‌آوری بخش‌های مختلف اقتصادی در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود. این موضوع به خصوص در بخش کشاورزی با توجه به اهمیت بسیار زیاد این بخش در اقتصاد کشور اهمیتی دو چندان دارد. لذا در این مطالعه میزان تاب‌آوری بخش کشاورزی استان‌های ایران در سال 1396 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی متشکل از 36 شاخص در شش گروه آب و هوایی، جمعیت‌شناختی، تولیدات کشاورزی، اقتصادی، زیرساختی و زیست‌محیطی استفاده و اطلاعات متغیرها با روند پیشین آن‌ها مقایسه شد. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها از روش سلسله‌مراتبی استفاده شد و در نهایت مقادیر هر یک از شاخص‌ها برای 31 استان کشور به صورت میانگین وزنی شاخص‌های گروه‌های مختلف برآورد گردید. بر اساس نتایج شاخص ترکیبی تاب‌آوری کشاورزی، استان‌های گیلان (5437/0)، هرمزگان (5274/0) و بوشهر (4967/0)، تاب‌آورترین استان‌های ایران در بخش کشاورزی محسوب شده و پایین‌ترین رتبه تاب‌آوری مربوط به استان‌های قم (3889/0)، چهارمحال و بختیاری (3851/0) و مرکزی (3774/0) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Iran's agricultural resilience index to climate change

نویسندگان [English]

  • Maryam Ehsani 1
  • Zeinab Shokoohi 2
1 PhD student in Agricultural Economics, Shiraz University
2 Assistance Professor of Shiraz university
چکیده [English]

Resilience refers to the ability of a system to withstand inherent or external vulnerabilities, and increasing the resilience of various economic sectors to internal and external hazards is known as a resilient economy. This issue is doubly important, especially in the agricultural sector, due to the great importance of this sector in the country's economy. Therefore, in this study, the resilience of the agricultural sector in the provinces of Iran has been investigated in 2017. For this purpose, a composite index consisting of 36 indicators in six climatic, demographic, agricultural products, economic, infrastructure and environmental dimensions was used and the data of the variables was compared with their previous trends. Hierarchical method was used to determine the weight of each index and finally, the values of each index for 31 provinces of the country were estimated as the weighted average of the indices of different dimensions. According to the results of the combined agricultural resilience index, Gilan (0.54437), Hormozgan (0.5274) and Bushehr (0.4677) provinces are the most resilient provinces of Iran in the agricultural sector and the lowest resilience rank is related to Qom (0.3889), Chaharmahal and Bakhtiari (0.3851) and Markazi (0.3774) provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resilience
  • Vulnerability
  • Rural Development
  • Hierarchical Method