1. راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی استان فارس .

صفحه 1-16

زینب شکوهی؛ سپیده ذوالنواری؛ آذر شیخ زین‌‌الدین


2. بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی


3. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


4. وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران به روش بررسی اسنادی 1- میوه کاری

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مجید عزیزی؛ وازگین گریگوریان؛ حسن صالحی؛ مصطفی مبلی


5. وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران به روش بررسی اسنادی 2- سبزی ها، گل و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی

صفحه 69-84

مرتضی خوشخوی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ مصطفی مبلی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مریم حقیقی


6. بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

صفحه 85-100

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 82
تعداد نویسندگان 146
تعداد مشاهده مقاله 9,492
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5,613
نسبت مشاهده بر مقاله 115.76
نسبت دریافت فایل بر مقاله 68.45

ابر واژگان