درباره نشریه

درباره این مجله

        مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی (J. Strat. Res. Agric. Sci. Nat. Resource.) (p-ISSN: 2423-4745) (e-ISSN:1945-2981)، مجله‌ای چند رشته‌ای است که به صورت نیمسال‌نامه توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. این نشریه با هدف نهایی گسترش دانش، مقاله های پژوهشی یا مروری راهبردی در همه رشته‌های مرتبط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی را که دارای معیارهای کلی علمی بوده و به اعتلای دانش جهانی و برون‌رفت از چالش‌های موجود کمک کنند، به زبان فارسی با چکیده انگلیسی، منتشر می‌کند.

زمینه فعالیت

هدف‌های مجله پژوهش‌های راهبردی علوم کشاورزی و منابع طبیعی عبارتند از (الف) انتشار یافته‌های پژوهش‌های راهبردی کلان کشور، (ب) مقاله‌‌های واکاوی رهیافتی درباره هریک از چالش‌‌های کلان، (پ) انتشار مقاله‌های دعوتی صاحبنظران درباره مسائل و مباحث مهم و (ت) ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد آخرین راهکارهای پیشنهادی برای مسائل کلان در زمینه‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور.

اصول اخلاقی

نویسندگانی که مقاله به این مجله ارسال می کنند باید پیش از ارسال مقاله، اصول اخلاقی مجله را خوانده  و پذیرفته باشند.

دسترسی باز

دسترسی آزاد به یافته های علمی و پژوهشی در کلیه مقاله های منتشر شده در  مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، بیدرنگ پس از انتشار، میسر و رایگان است.

حق نشر

مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با شرایط زیر موافقت دارد:

1- نویسندگان حق نشر (بدون محدودیت) مشروط به آوردن نام منبع و مجله را دارند.

2- نویسندگان می توانند در انتشارات خود ( مانند انتشار در کتاب یا مقاله) با استناد به نام منبع و مجله، از مقاله‌های آن استفاده کنند.

3- نویسندگان مجاز هستند که از مقاله های این مجله در پایگاه های اینترنتی یا صفحه شخصی خود با آوردن نام ماخذ، استفاده کنند.

حریم خصوصی

از نام‌ها و نشانی‌های ایمیل وارد شده در مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی تنها برای هدف های اعلام شده این مجله، استفاده می‌شود و برای هیچ هدف یا منظور دیگری مجاز نیست.