تماس با ما

آدرس پستی مجله: دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- بخش علوم باغبانی

کد پستی: 7144113131

ایمیل: strategic-research-journal@ias.ac.ir

تلفن: 32289461-071

خواهشمند است در صورت دریافت نکردن پاسخ تلفنی از دفتر مجله پژوهشهای راهبردی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، به همراه: 09356477394 از ساعت 9 تا 12 در روزهای شنبه تا دوشنبه تماس بگیرید.


CAPTCHA Image