دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، آبان 1401، صفحه 95-196 
تنوع گونه‌ای جامعه درختان مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرود

صفحه 113-124

جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ سید یوسف عرفانی فرد


واکاوی اسنادی فناوری‌های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی‌سازی آن‌ها در ایران

صفحه 139-158

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی