چالش‌های ‌محیط زیستی فراروی جنگل‌های زاگرس

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

10.22047/srjasnr.2024.413377.1075

چکیده

بررسی چالش­های محیط­زیستی در جنگل­های زاگرس از دیدگاه مدیریتی ارزشمند است و به دلیل روشن شدن وضعیت منابع طبیعی و مسیر آینده آن، از اهمیت زیادی دارد. منابع طبیعی از گذشته دور، به دلیل رابطه‌های اقتصادی-اجتماعی انسان با جنگل، با عامل‎های آسیب‌رسان بی‌شماری روبه‌رو بوده است که موجب تخریب جنگل­ها و مراتع شده­است. برخی از این عامل‎های آسیب‌رسان منشأ انسانی دارند، ماننده زراعت زیراشکوب، چرای بیش از حد دام، قطع بی­رویه درختان، برداشت محصول‌های فرعی و طرح‌های زغال­گیری و برخی دیگر مانند تغییر اقلیم، خشکسالی، گرد و غبار، تخریب بوم­سازگان، زوال درختان و آتش‌سوزی طبیعی ریشه در محیط طبیعی دارند. مقاله حاضر بر تخریب­های محیط زیستی ناشی از بهره­برداری­های گذشته از منابع طبیعی و رخدادهای دهه اخیر تمرکز دارد و چالش­های محیط­زیستی ناشی از آن‌ها را بررسی کرده است. نتیجه این بررسی­ها، به مشخص شدن چالش­های محیط زیستی آینده منابع زیستی در ناحیه رویشی زاگرس کمک می­کند. بر این اساس، اقدام‌های پایه­ای برای مدیریت چالش­ها و جلوگیری از کاهش کمی و کیفی جنگل­ها و احیای آن‌ها مانند اجرای درست مدیریت چرای دام و آمایش سرزمین‌، تقویت زادآوری گونه­های جنگلی با روش­های مناسب و آموزش حفظ محیط­زیست در سطح مدرسه‌ها و دانشگاه­ها و رسانه­ها پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Challenges Facing Zagros Forests

نویسنده [English]

  • Ahmad Hosseini
Associate Prof., Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran
چکیده [English]

Examining the environmental challenges of natural resources is valuable from a management point of view and is of great importance due to clarifying the state of natural resources and its future path. Since the distant past, natural resources have been faced with many destructive factors due to the socio-economic relations of people with the forest, which has caused the forests and pastures to undergo serious destruction. Some of these destructive factors include under forest layer agriculture, extensive livestock grazing, indiscriminate cutting of trees, harvesting of none wood-products and coal mining projects, which are of human origin. Some other destructive factors that are the result of the events of the last decade in the area of Zagros forests include regional climate changes, drought, dust, desertification and expansion of deserts, tree decline and fires. The current article focuses on the environmental destructions resulting from the past exploitation of natural resources and from the events of the last decade, and has examined the resulting environmental challenges. The result of these investigations was the determination of the future environmental challenges of natural resources in the Zagros vegetation area. Based on this, basic measures to manage the challenges and prevent the quantitative and qualitative reduction of forests and their restoration include the correct implementation of livestock grazing and land use management, strengthening the regeneration of forest species with appropriate methods and environmental education at the level of schools, universities and media were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Livestock grazing
  • Oak forests
  • Quantitative and qualitative reduction
  • Tree decline