اهمیت پروبیوتیک‌های گیاهی در کشاورزی پایدار: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده گیاهپزشکی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی تهران

2 دانشگاه تهران، دانشکده گیاهپزشکی

10.22047/srjasnr.2024.424982.1077

چکیده

برای حرکت بسوی کشاورزی مولد و سالم باید افزون بر تولید خوراک سالم، همزمان از یکپارچگی محیط­زیست برای نسل­های آینده محافظت شود. برخی از میکروارگانیسم­ها در خاک با سازوکارهایی مانند جذب و افزایش حلالیت مواد معدنی، کنترل زیستی بیمارگرهای گیاهی و حفاظت از تنش‌های نازیوا، موجب افزایش رشد گیاه می­شوند. آن‌ها همچنین موجب بهبود کیفیت مواد گیاهی می­شوند. این میکروارگانیسم‌ها که به نام پروبیوتیک گیاهی شناخته می­شوند، می­توانند به عنوان حاصلخیزکنندهای زیستی در تولید محصول‌های گیاهی به کار روند. پروبیوتیک‌های گیاهی با هر سیستم کشاورزی از جمله سیستم ارگانیک سازگار هستند و در حفاظت از محیط­زیست، کاهش نیاز به مصرف سم‌های شیمیایی، حفظ و اصلاح ساختار خاک و تولید غذای مورد نیاز برای جمعیت رو به افزایش جهان نقش ویژه‌ای دارند. آگاهی و درک بهتر از عملکردهای پروبیوتیک­های گیاهی به پذیرش سریع سودمندی‌ها و کاربرد این میکروارگانیسم­ها انجامیده و قابلیتی برای چیرگی بر دشواری‌های پذیرش این فرآیند مدیریتی ایجاد می­دهند. برخی از راهکارها برای سرعت بخشیدن به پذیرش این موضوع عبارتند از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان و بهره‌وران کشاورزی در زمینه نمونه­های کاربردی موفق؛ نشان­دادن سودمندی‌های مادی و محیط­زیستی کنترل زیستی نسبت به کنترل شیمیایی و همچنین، سیاست­ها و تشویق کاربرد پروبیوتیک­های گیاهی از راه حمایت­های دولتی و خصوصی. در مقاله حاضر، افزون بر پرداختن به اهمیت پروبیوتیک­های گیاهی و کاربرد آن‌ها برای رسیدن به سیستم کشاورزی سازگار با محیط­زیست و پایدار، به چالش­های پیش رو در زمینه کاربرد این شیوه مدیریتی و راهکارهای رفع این چالش­ها نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Importance of Plant Probiotics in Sustainable Agriculture: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Sareh Hashemi 1
  • masoud ahmadzade 2
1 Faculty of Plant protection, Tehran College of Agriculture and Natural Resources
2 tehran university, plant protection department
چکیده [English]

It is necessary to move towards a productive and environmentally friendly agricultural system. Some microorganisms known as plant probiotics, can be used as biological fertilizers in the production of crops. Plant probiotics are compatible with any agricultural system, including the organic system, and play a special role in protecting the environment, reducing the need to use chemical pesticides, maintaining and improving the soil structure, and producing food for the growing world population. A better awareness and understanding of the functions of plant probiotics leads to accelerate the acceptance of the advantages and use of these microorganisms and creates a potential to overcome the obstacles to the acceptance of this management process. Some of the solutions to accelerate the adoption of biological control are increasing the awareness of farmers and stakeholde in the field of successful applied examples, clarifying the economic and environmental benefits of biological control as compared to chemical control, as well as incentive policies for the use of plant probiotics through the government and private sectors.  In this article, in addition to addressing the importance of plant probiotics and their application to achieve an environmentally friendly and sustainable agricultural system, the challenges of using this management method and the solutions to solve these challenges have also been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant probiotics
  • Biological control
  • Probiotic bacteria
  • Sustainable agriculture