دورنمای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

پیوست‌ها- بیانیه همایش

چکیده

جلسه سخنرانی «دورنمای مدیریت جامع حوزه­های آبخیز» در تاریخ 19 بهمن ماه 1401 توسط شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم در فضای مجازی اسکای روم و با حضور بیش از 60 نفر از اعضای گروه، استادان، متخصصان و پژوهشگران از دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی به صورت حضوری و مجازی در فرهنگستان علوم برگزار شد.
در آغاز این جلسه، آقای دکتر حسن احمدی، رییس شاخه مرتع و آبخیزداری فرهنگستان و دبیر علمی جلسه، به نیابت از دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، ضمن خوش‌‌آمدگویی به شرکت کنندگان، با ارائه بیاناتی جلسه را افتتاح و سپس، آقای دکتر امیر سعدالدین، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به ارائه سخنرانی پرداخت.

عنوان مقاله [English]

دورنمای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز