مروری بر چهار دهه پژوهش‌های سیب‌زمینی در منطقه‌های جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات خوزستان (بهiبان)

2 مرکز تحقیقات جیرفت

چکیده

سیب­زمینی تولیدشده در منطقه­ های معتدل کشور در پاییز و روزهای نخستین زمستان به مصرف می­رسد و بعد از آن، خلاء این محصول در بازار ایجاد می شود. با کشت پاییز و زمستان سیب­ زمینی در منطقه­ های جنوبی کشور و عرضه آن در زمستانِ و بهار می­توان این خلاء را جبران کرد. رقم­ های سیب‌زمینی مناسب برای کشت‌ در جنوب کشور  مانند ’ساوالان‘، ’جاوید‘، ’خاوران‘، ’بانبا‘ و ’جلی‘ باید دارای ویژگی‌هایی از جمله زودرسی، جوانه‌زنی سریع، دوره خواب کوتاه، پرمحصول و متحمل به تنش­ های دمایی باشند. در صورتی که 25% کود نیتروژنی مورد نیاز از منبع ورمی کمپوست تامین شود و همچنین درصورت کاربرد محرک­ های رشد، مقدار محصول کل و قابل فروش و درآمد کشاورزان افزایش و ویژگی‌های کیفی ژوخه (غده) بهبود خواهد یافت. به ­منظور تولید بیشینه محصول قابل­ فروش و رسیدن به بیشترین کارآیی مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ­ای، تامین80% نیاز آبی در سرتاسر دوره رشد و نمو گیاه توصیه می شود. مقایسه محصول دو کشت پاییزه و زمستانه مشخص کرد، به شرط نبود یخبندان، محصول کل و محصول قابل فروش کشت پاییزه به­ترتیب 43/3 و 05/4 تن در هکتار در مقایسه با  کشت زمستانه افزایش دارد، اما با توجه به احتمال یخبندان در دوره رشد و نمو سیب‌زمینی پاییزه کشت زمستانه بر کشت پاییزه برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four Decades of Research on Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivation in Southern Iran: A Review

نویسندگان [English]

  • Abdulsattar Darabi 1
  • Ahmad Aien 2
1 Agricultural Reaserch organization
2 Jiroft Research Center
چکیده [English]

 The potatoes produced in temperate regions of Iran are consumed in autumn and early winter, and after that there is a shortage of potatoes in the market. This shortage can be eliminated by potato cultivation in autumn and winter seasons in the southern regions of Iran and supplying products in late winter and spring. Short dormant period, rapid sprouting, early maturity, tolerance to temperature stress and high yielding are characters of cultivars, such  as ‘Savalan’, ‘Javid’, ‘Khaveran’, ‘Banba’ and ‘Jelly’, that  are recommended for   production in southern regions of Iran. The total and marketable yield and qualitative characteristics of potato as well as farmers’ income can increase by application of 25% of required nitrogen fertilizers as vermicompost and use of plant growth biostimulants. Supplying of 80% full irrigation in drip irrigation system from plant emergence to harvesting was recommended to produce maximum marketable yield and the highest water use efficiency. Comparison of the yield of autumn and winter cultivation showed that if frost did not occur, the total and marketable yield of autumn cultivation was significantly higher (3.43 and 4.05 t ha-1, respectively) than winter cultivation. However, due to the probability of frost advents in autumn cultivation, the winter cultivation is preferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autumn cultivation
  • Cultivar
  • Planting date
  • Pre-sprouting
  • Winter cultivation