راهبردهای مهار فرسایش بادی در دالان‌های حمل ماسه دشت سیستان

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسنده

بخش بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

 بحران آب و فرسایش بادی همواره دو چالش اساسی دشت سیستان درشرق کشور هستند. بیش از نیم قرن است که پژوهش­ ها و برنامه ­های اجرایی تثبیت و کنترل ماسه ­های روان در این منطقه دنبال می­ شود، ولی هنوز چالش گرد و غبار و ماسه ­های روان دشواری­ های اقتصادی و اجتماعی بی‌شماری ایجاد می­ کند. محاسبه انرژی بادهای فرساینده براساس قابلیت حمل ماسه با استفاده از روش فرابیرگر و دین نشان می ­دهد که باد­های فرساینده بر اساس قابلیت حمل ماسه زیاد (DP=2513 v.u) در ایستگاه زابل و زهک انرژی بسیار زیاد دارند. از آن جا که رابطه بین نیروی باد و پوشش‌گیاهی از مدل هیستروزیس تبعیت می­کند، نگهداری رسوب­ های بادی با پوشش‌ گیاهی در انرژی­ های زیاد باد امکان­ پذیر نیست یا بسیار سخت خواهد بود. در واقع، پوشش­ گیاهی تا آستان ه­ای از نیروی باد توان نگهداری ماسه را دارد. براین اساس، موفقیت تثبیت و نگهداری رسوب­ های بادی با پوشش­ گیاهی در داخل چهار دالان  فرسایشی قرقری پوزک، نیاتک، جزینک و تاسوکی-ریگ چاه امکان ­پذیر نیست و نباید هزینه ­ای در این زمینه پرداخت شود. ساختار زیربنایی و کانون­ های جمعیتی در داخل دالان­ های فرسایشی نباید توسعه یابند یا اگر هم‌اکنون کانون­ های جمعیتی وجود دارند باید از داخل دالان خارج شوند. رویکرد تثبیت در دشت سیستان باید محدود به بستر هامون‌های سیستان و بر روی خاک­ های حساس تمرکز یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies Approach to Control Wind Erosion in the Sistan Sand Transport Corridors

نویسنده [English]

  • Hamidreza Abbasi
Desert Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Water scarcity and wind erosion are always the two main challenges of Sistan Plain in Eastern Iran. For more than half a century, research and sand fixation programs have been done to stabilize the soil and control sand dunes in this area, but the challenge of dust and sand transport still causes many economic and social problems. Calculation of erosive wind energy based on sand drift potential (DP) using Fryberger and Dean method showed that erosive winds have very high energy environment (DP = 2513 v.u) at Zabol and Zahak climatological stations. Whereas the relationship between wind power and vegetation follows the hysteresis model, the maintenance of sediments by vegetation at high wind energies is not possible or it is difficult. In fact, vegetation can hold sand up to a wind power threshold. Accordingly, the success of stabilizing sediments is not possible into the four erosive corridors (Gorgori-Puzzak, Niyatak, Jazinak and Tasoki-Rig Chah), and no cost should be incurred in this regard. In addition, urbanization and development of infrastructure into corridors should not be done or should be removed. The stabilization approach in the Sistan plain should be centralized on land sensitive area in the Hamoun ephemeral lakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosive corridors
  • Erosive winds
  • Sand drift potential
  • Wind energy