دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 123-278 
فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی


ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه‌ها در برخی از منطقه‌های ایران

صفحه 181-198

نعمت اله اعتمادی؛ رضوان محمدی نژاد؛ ابوذر شیخ علیان


عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیرفشار

صفحه 223-238

عبدالله موموندی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا


وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

صفحه 239-250

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی