دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-117 
آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

صفحه 1-18

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار


تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب ‌آوری (بررسی موردی: جنوب‌غرب کشور)

صفحه 33-44

مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ حسن خسروی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ غلام‌رضا زهتابیان؛ امیر علم‌بیگی


ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

صفحه 45-56

منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی


ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

صفحه 57-64

غلامحسین حق‌‌نیا؛ علی ابطحی؛ حمید سیادت؛ فرهاد خرمالی؛ محمدرضا مصدقی