چالش‌‌های پرورش و تغذیه طیور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

در سال 1333 با واردات نژادهای گوشتی مرغ، پرورش صنعتی طیور در ایران آغاز شد. اکنون سرانه مصرف گوشت و تخم مرغ به ترتیب حدود 25 و 10 کیلوگرم است. در مجموع، گوشت و تخم مرغ بیش از 60‌% پروتئین حیوانی مورد نیاز هر فرد ایرانی را تأمین می‌‌کنند. از نهاده‌‌های این صنعت به دلیل شیوه‌‌های نادرست پرورش و تغذیه با بازده حدود 70‌% استفاده
می‌‌شود. طول دوره پرورش مرغ گوشتی در ایران طولانی است و موجب افزایش هزینه تغذیه، انرژی و نگهداری می‌‌شود. فقر دانش فنی و شرایط اقلیمی کشور مانند ارتفاع از سطح دریا و نبود آمایش سرزمین نقش مهمی در کاهش بازده پرورش طیور دارند. بررسی تنوع موضوع پژوهش‌ها، نشانگر ناهمخوانی آن با نیازهای کشور است. این در صورتی است که بازده عملکرد مزرعه‌های کشور معادل 8/73% پتانسیل ژنتیکی سویه‌‌های4 تجاری است. با توجه به رتبه هشتم ایران در تولید گوشت مرغ، اگر بتوان با بررسی مشکل‌ها و ارایه راهکار، بازده خوراک و عملکرد را افزایش داد، بخشی از زیان ناشی از پایین بودن بازده صنعت جبران خواهد شد. بنابر‌‌این نیاز به اهتمام بیشتر به پژوهش و سوق دادن پژوهش‌ها درراستای نیازهای کشوراست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Poultry Production and Nutrition in Iran

نویسنده [English]

  • M. Zaghari
Invited Scholar of I.R. Academy of Science and Professor of Tehran University
چکیده [English]


               In 1954, with the importation of broiler pure breeds, industrial poultry farming began in Iran. The per capita chicken meat and egg consumption is now about 25 and 10 kg, respectively. Chicken meat and eggs provide more than 60% of the animal protein consumed by each Iranian individual. Due to wrongful production management and nutrition practices, the raw materials in poultry industry are used with low efficiency (70%). The production period of broiler chickens is too long in Iran and therefore it increases the cost of feed, energy and maintenance. The poor technical knowledge and incompatibility of climatic conditions of the country, such as altitude and lack of land planning, play an important role in reducing the efficiency of poultry farming. Investigating the diversity of the research projects, suggests its incompatibility with the needs of the country, whereas, the performance of poultry farms is equivalent to 73.8% of the genetic potential of commercial strains. With regard to the Iran ranking position in the world (eighth) in broiler chicken production, it may be possible to compensate for the losses caused by the low efficiency of the industry by addressing the problems and providing solutions. Therefore, it seems that in addition to more research efforts, the research direction should be changed toward the requirements of the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use planning
  • Mortality rate
  • Performance
  • Production cost
  • Research direction
1-     خواجعلی، ف. و م. زاغری. 1394. ناهنجاری‌‌های متابولیکی رایج پرندگان. انتشارات دانشگاه شهرکرد. صفحه‌‌های 1 تا 80.
2-     شریفی تهرانی، ع. 1396. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 198-189: (2)2.
3-     زاغری، م. 1393. اصول نظری و عملی جیره نویسی برای طیور. انتشارات ختن. چاپ دوم. 206 صفحه.
4-     زاغری، م.، ش. هنربخش، س. چرخکار و ر. صفری اصل. 1395. تعیین شاخص‌‌های رتبه بندی مزارع پرورش طیور از لحاظ ریسک بروز تلفات در نظام بیمه‌‌گری. مجله تحقیقات دامپزشکی. 350-335: (71)3.
5-     زهری، م. 1393. اصول پرورش طیور. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم. صفحه‌های 1 تا 10.
6. ARC. 1975. Agricultural Research Council: The nutrient requirements of farm livestock, No. 1 Poultry.  Agricultural Research Council, London. UK. P 1-12.
7. Aviagen Group Ltd. 2016. Ross 308. Parent stock nutrition specification. Aviagen, newbridge, Midlothian EH28 8SZ, Scotland, UK. P 1-8.
8. Aviagen Group Ltd. 2007. Ross 308. Broiler nutrition specification. Aviagen, Newbridge, Midlothian EH28 8SZ, Scotland, UK. P 1-10.
9. Aviagen Group Ltd. 2014. Broiler nutrition specification. Aviagen, Newbridge, Midlothian EH28 8SZ, Scotland, UK. P 1-10
10. Baker A., S.L. Van Hooser, J.H. Swartzlander and R.G. Teeter. 2003. Graded atmospheric oxygen level effects on performance and ascites incidence in broilers. Poult. Sci. 82:1550-1553.
11. Brazilian Tables for Poultry and Swine. 2005. Composition of feedstuffs and nutritional requirements. 2th edition. Universidade Federal de Vicosa-Departamento de Zootecnica. Vicosa-MG Brazil. P 1-181.
12. Chou, C.C., D.D. Jiang and Y.P. Hung. 2004. Risk factors for cumulative mortality in broiler chicken flocks in the first week of life in Taiwan. Brit. Poult. Sci. 45:573-577.
13. Cobb-Vantress Ltd. 2010. Cobb500. Breeder Management Supplement. Cobb-Vantress Inc. PO Box 1030, Siloam Springs, Arkansas 72761, USA. P 1-76.
14. Feeding Standard for Australian Livestock, Poultry. 1987. Printed by the CSIRO (Common wealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia).
15. FEDNA. 2010. The Spanish Foundation for the Development of Animal Nutrition. Tablas FEDNA de composiciony valor nutritive de alimentos para lafabricacion de piensos compuestos (3a edicion). FEDNA. Madrid.
16. Havenstein, G.B., P.R. Ferket, S.E. Scheideler and B.T. Larson. 1994a. Growth, livability, and feed conversion of 1957 versus 1991 broilers when fed “typical” 1957 and 1991broiler diets. Poult. Sci. 73:1785-1794.
17. Havenstein, G.B., P.R. Ferket, S.E. Scheideler and B.T. Larson. 1994b. Carcass composition and yield of 1991 versus 1957 broilers when fed “typical” 1957 and 1991 broiler diets. Poult. Sci. 73:1795-1804.
18. Havenstein G.B., P.R. Ferket and M.A. Qureshi. 2003a. Growth, livability, and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poult. Sci. 82:1500-1508.
19. Havenstein G.B., P.R. Ferket and M.A. Qureshi. 2003b. Carcass composition and yield of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poult. Sci. 82:1509-1518.
20. Heier, B.T., H.R. Høgåsen and J. Jarp. 2002. Factors associated with mortality in Norwegian broiler flocks. Prev. Veter. Med. 14:147-158.
21. Hosseini, S.A., M. Zaghari, H. Lotfollahian, M. Shivazad and H. Moravaj. 2012.  Reevaluation of methionine requirement based on performance and immune responses in broiler breeder hens. J. Poult. Sci. 49:26-33.
22. Julian R. J. 1993. Ascites in poultry. Avian Pathol. 22:419-454.
23. INRA. 2002. Tables of composition and nutritional value of feed materials, Association Francaise de Zootechnie.
24. National Research Council (NRC). 1977. The Nutrient Requirements of Poultry. 7th revised edition. Academic Press, Washington, DC. USA. P 1-47.
25. National Research Council (NRC). 1984. The Nutrient Requirements of Poultry. 8th revised edition. Academic Press, Washington, DC. USA. P 1-71.
26. National Research Council (NRC). 1994. The Nutrient Requirements of Poultry. 9th revised edition. Academic Press, Washington, DC. USA. P 1-154.
27. Rhone-Poulenc Animal Nutrition. 1993. Rhodmet Nutrition Guide. 2nd ed. Rhône-Poulenc Animal Nutrition, Antony Cedex, France. P 1-53.
28. Zaghari, M., M. Shivazad, A. Kamyab and A. Nikkhah. 2002. Digestible lysine requirement of Arian male and female broiler chicks during six to twenty-one days of age. J.  Agr. Sci. Technol. 4:111-117.
29. Zaghari M., F. Zaefarian and M. Shivazad. 2011. Standardized Ileal digestible threonine requirements and its effects on performance and gut morphology of broiler chicks fed two levels of protein. J. Agr. Sci. Technol. 13:541-552.