کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران: رویکرد منحنی محیط‌زیستی کوزنتس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 85-100

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


نگرش همه ‏جانبه بر انتقال آب بین حوضه ‏ای

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 152-165

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد


واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی