راهکارهای کاهش مصرف آب در پردیسه‌‌سازی شهری

پیوست‌ها- بیانیه همایش

نویسنده

عضو مدعو فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

چکیده

جلسه سخنرانی «راهکارهای کاهش مصرف آب در پردیسه‌‌سازی شهری» در تاریخ 16 شهریورماه 1401 توسط شاخه علوم باغبانی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم در فضای مجازی اسکای روم و با حضور بیش از 80 نفر از اعضای گروه، استادان و پژوهشگران از دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی و نیز متخصصان فضای سبز کشور، به صورت مجازی در فرهنگستان علوم برگزار شد.

عنوان مقاله [English]

Solutions to Reduce Water Consumption in Urban Campus Construction

نویسنده [English]

  • Hasan Salehi
Shiraz University Professor