کشاورزی قراردادی راه‌حلی سنتی برای مسائل جدید بخش کشاورزی

پیوست‌ها- بیانیه همایش

نویسنده

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

جلسه سخنرانی «کشاورزی قراردادی، راه‌ حلی سنتی برای مسائل جدید بخش کشاورزی» در تاریخ 29/10/1400 توسط شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، با شرکت استادان، پژوهشگران، اعضای فرهنگستان علوم و کارشناسان به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد. در این جلسه، ابتدا آقای دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان، ضمن خیر مقدم به حاضرین، جلسه را افتتاح کردند و سپس آقای دکتر ایرج ملک‌محمدی دبیر علمی همایش، مطالبی درباره ضرورت‌ها و چالش‌های کشاورزی قراردادی و اهمیت آن در اقتصاد و ترویج کشاورزی ارائه دادند. سپس سخنران اصلی این همایش، آقای دکتر آرش دوراندیش از دانشگاه فردوسی مشهد، مطالب مبسوطی را درباره مشکلات بخش کشاورزی و راهکارهای برون رفت از آن، اهمیت و ضرورت کشاورزی قراردادی، به عنوان یک راهکار برای رفع مشکلات سنتی و جدید بخش کشاورزی و مزایا و معایب آن بیان کردند. پس از پایان سخنرانی‌ها، سؤال‌ها و اظهارنظرهای حاضران مطرح و موضوع‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

کشاورزی قراردادی راه‌حلی سنتی برای مسائل جدید بخش کشاورزی

نویسنده [English]

  • Iraj Malakmohammadi
Jalal-e-ale Ahmad, Pole Gish Shahrak, Nasim Danesh, Blk 30, 1st floor