درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی ایران، چالش‌ها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تهران ایران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 دانشیار دانشگاه ایلام

5 استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،

6 استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر،

7 استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

8 دانشیار دانشگاه شیراز

9 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

10 استادیار باغ گیاه شناسی نوشهر، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نوشهر

11 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان

12 استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجی کشاورزی، بوشهر

13 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد

14 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،ایرانشهر،

15 پژوهشگر بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر،

16 پژوهشگر بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه

17 مربی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان،

18 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، زابل

19 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود

20 مربی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، قزوین

21 پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، شاهرود

22 استادیار بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، رشت

23 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز

24 پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد

25 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

26 دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.

چکیده

حفاظت از بوم نظام  طبیعی، با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌‌روست. گروهی از دشواری‌‌ها و چالش‌‌ها، جهانی هستند. این چالش‌‌ها، اختصاص به عرصه‌‌های طبیعی ایران ندارند، بلکه چالش‌‌هایی هستند که در سطح جهانی مطرح‌‌ می‌باشند و عرصه‌‌های طبیعی کشورهای مختلف را زیر تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این‌ها می‌توان به تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب شیرین، بیابان‌زایی، تخریب سرزمین، افزایش تقاضا برای انرژی، نیاز روز افزون جامعه بشری به مواد غذایی و کاهش منابع پایه، اشاره کرد. گروه دیگر از چالش‌ها، در سطح ملی برای کشور مطرح‌‌ هستند و بر محیط‌های طبیعی کشور، تأثیرگذارند. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به خشک شدن تالاب‌‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست زمین، شور و قلیایی شدن آب‌های زیرزمینی، گسترش پدیده بیابانی شدن و بروز ریزگرد‌‌ها و فروپاشی بوم‌نظام‌‌ها و در نتیجه وقوع آفت‌ها و بیماری‌‌های نوظهور، اشاره کرد. در این نوشتار، ابتدا چالش‌‌های کلان مرتبط با عرصه‌‌های طبیعی و پس از آن چالش‌‌های ملی و منطقه‌‌ای در سطح بوم‌نظام‌‌های طبیعی کشور، ارائه شده است و در پایان برای مقابله با این چالش‌‌ها، راهکارهای لازم به‌‌منظور حفاظت و حمایت هر چه بهتر از عرصه‌‌های طبیعی، نشان داده شده است که توجه به آن‌ها، از نیازهای اساسی برای تحقق مدیریت مبتنی بر رویکرد بوم‌نظامی در عرصه‌‌های طبیعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Sustainable Protection of Iran's Natural Environments: Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebrahim Farashiani 1
 • S. Ghanaie 2
 • F. Kazerani 3
 • H. R. Naji, 4
 • H., Askari, 5
 • H. Yarmand, 3
 • , N. Farrar 6
 • A. R. Rajabi Mazhar 7
 • H. Hamzehzarghani 8
 • F. Shafaii 9
 • E. Zarghani 10
 • M. Tavakoli 11
 • S. R. Golestaneh 12
 • S. Farahani 3
 • M. Koohjani Gorgi 3
 • S. M. Sadeghi 3
 • J. Alavi, 13
 • A. Pordel 14
 • Y. Achak 15
 • Z. Hashemi Khabir 16
 • S. Hanifeh 16
 • G. R. Baradaran 17
 • M. Sarani 18
 • A. Dezyanian 19
 • A. Zarnegar 20
 • M. Niknam 21
 • P. Mohammadpour 22
 • M. Taghizadeh 23
 • S. H. Yahoeiyan 24
 • M. Alinezhad 25
 • , J. Motamedi 26
1 -Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.Iran
2 Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran,
3 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
4 Associate Professor of Ilam University
5 Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran,
6 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
7 Assistant Professor of Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
8 Associate Professor of Shiraz University
9 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran,
10 Assistant Professor of Noshahr Ecobiology and Botanical garden, Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Noshahr
11 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Lorestan
12 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Assistant Professor
13 Assistant Professor of Research Institute of Agricultural and Rangeland, North Khorasan (Bojnurd)
14 Assistant Professor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Baluchestan (Iranshahr)
15 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Baluchestan (Iranshahr)
16 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, West Azerbaijan (Urmia)
17 Instructor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Kerman
18 Assistant Professor of Research Institute of Agriculture and Plant Protection, Sistan (Zabol)
19 Assistant Professor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Shahrud
20 Instructor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Qazvin,
21 Researcher of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Shahrud
22 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Gilan (Rasht)
23 Assistant Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, East Azerbaijan (Tabriz)
24 Researcher of Iranian Research Institute of Plant Protection Bojnurd,
25 Researcher of Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
26 Associate Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
چکیده [English]

Protection of forests, rangelands and other natural ecosystems in Iran is facing challenges and currently the natural areas of the country are not in favorable conditions. Some of the problems and mega global challenges that affect various natural areas in the world. This group of challenges include climate change, desertification, land degradation, global warming, deficiency of fresh water and increasing demand for energy. The second group of challenges that are specific to Iran at the national level and have affected the natural environments include lakes drying up, land subsidence, salinity and alkalinity of underground water, desertification and consequently the particulate matter air pollution. Also, the breakdown of the natural hydrology systems of the watersheds and changes in the usage of the natural areas are two man-made super challenges affecting the natural environments of Iran. In this article, the major challenges related to Iran's natural areas and the relevant national and regional challenges at the level of natural ecosystems are discussed. Finally, in order to deal with the challenges raised, the necessary solutions to protect and support Iran's natural areas as better as possible are presented. This includes paying attention to these challenges as one of the basic requirements for applying and implementing ecosystem-based management in the natural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desertification
 • Forest and rangeland areas
 • Land subsidence
 • Strategy and solutions
 • Super challenge