درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی ایران، چالش‌ها و راهبردها.

نوع مقاله : مقاله واکاوی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تهران ایران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 دانشیار دانشگاه ایلام

5 استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،

6 استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر،

7 استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

8 دانشیار دانشگاه شیراز

9 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

10 استادیار باغ گیاه شناسی نوشهر، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نوشهر

11 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان

12 استادیار بخش تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجی کشاورزی، بوشهر

13 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد

14 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،ایرانشهر،

15 پژوهشگر بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر،

16 پژوهشگر بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه

17 مربی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان،

18 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیستان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، زابل

19 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود

20 مربی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، قزوین

21 پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، شاهرود

22 استادیار بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، رشت

23 استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز

24 پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد

25 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

26 دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.

چکیده

حفاظت از بوم نظام  طبیعی، با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌‌روست. گروهی از دشواری‌‌ها و چالش‌‌ها، جهانی هستند. این چالش‌‌ها، اختصاص به عرصه‌‌های طبیعی ایران ندارند، بلکه چالش‌‌هایی هستند که در سطح جهانی مطرح‌‌ می‌باشند و عرصه‌‌های طبیعی کشورهای مختلف را زیر تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این‌ها می‌توان به تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب شیرین، بیابان‌زایی، تخریب سرزمین، افزایش تقاضا برای انرژی، نیاز روز افزون جامعه بشری به مواد غذایی و کاهش منابع پایه، اشاره کرد. گروه دیگر از چالش‌ها، در سطح ملی برای کشور مطرح‌‌ هستند و بر محیط‌های طبیعی کشور، تأثیرگذارند. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به خشک شدن تالاب‌‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست زمین، شور و قلیایی شدن آب‌های زیرزمینی، گسترش پدیده بیابانی شدن و بروز ریزگرد‌‌ها و فروپاشی بوم‌نظام‌‌ها و در نتیجه وقوع آفت‌ها و بیماری‌‌های نوظهور، اشاره کرد. در این نوشتار، ابتدا چالش‌‌های کلان مرتبط با عرصه‌‌های طبیعی و پس از آن چالش‌‌های ملی و منطقه‌‌ای در سطح بوم‌نظام‌‌های طبیعی کشور، ارائه شده است و در پایان برای مقابله با این چالش‌‌ها، راهکارهای لازم به‌‌منظور حفاظت و حمایت هر چه بهتر از عرصه‌‌های طبیعی، نشان داده شده است که توجه به آن‌ها، از نیازهای اساسی برای تحقق مدیریت مبتنی بر رویکرد بوم‌نظامی در عرصه‌‌های طبیعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Sustainable Protection of Iran's Natural Environments: Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebrahim Farashiani 1
 • S. Ghanaie 2
 • F. Kazerani 3
 • H. R. Naji, 4
 • H., Askari, 5
 • H. Yarmand, 3
 • , N. Farrar 6
 • A. R. Rajabi Mazhar 7
 • H. Hamzehzarghani 8
 • F. Shafaii 9
 • E. Zarghani 10
 • M. Tavakoli 11
 • S. R. Golestaneh 12
 • S. Farahani 3
 • M. Koohjani Gorgi 3
 • S. M. Sadeghi 3
 • J. Alavi, 13
 • A. Pordel 14
 • Y. Achak 15
 • Z. Hashemi Khabir 16
 • S. Hanifeh 16
 • G. R. Baradaran 17
 • M. Sarani 18
 • A. Dezyanian 19
 • A. Zarnegar 20
 • M. Niknam 21
 • P. Mohammadpour 22
 • M. Taghizadeh 23
 • S. H. Yahoeiyan 24
 • M. Alinezhad 25
 • , J. Motamedi 26
1 -Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.Iran
2 Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran,
3 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
4 Associate Professor of Ilam University
5 Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran,
6 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,
7 Assistant Professor of Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
8 Associate Professor of Shiraz University
9 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran,
10 Assistant Professor of Noshahr Ecobiology and Botanical garden, Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Noshahr
11 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Lorestan
12 Assistant Professor of Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Assistant Professor
13 Assistant Professor of Research Institute of Agricultural and Rangeland, North Khorasan (Bojnurd)
14 Assistant Professor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Baluchestan (Iranshahr)
15 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Baluchestan (Iranshahr)
16 Researcher of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, West Azerbaijan (Urmia)
17 Instructor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Kerman
18 Assistant Professor of Research Institute of Agriculture and Plant Protection, Sistan (Zabol)
19 Assistant Professor of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Shahrud
20 Instructor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Qazvin,
21 Researcher of Research Institute of Plant Protection and Agriculture Research, Shahrud
22 Assistant Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Gilan (Rasht)
23 Assistant Professor of Iranian Research Institute of Plant Protection, East Azerbaijan (Tabriz)
24 Researcher of Iranian Research Institute of Plant Protection Bojnurd,
25 Researcher of Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
26 Associate Professor of Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Tehran
چکیده [English]

Protection of forests, rangelands and other natural ecosystems in Iran is facing challenges and currently the natural areas of the country are not in favorable conditions. Some of the problems and mega global challenges that affect various natural areas in the world. This group of challenges include climate change, desertification, land degradation, global warming, deficiency of fresh water and increasing demand for energy. The second group of challenges that are specific to Iran at the national level and have affected the natural environments include lakes drying up, land subsidence, salinity and alkalinity of underground water, desertification and consequently the particulate matter air pollution. Also, the breakdown of the natural hydrology systems of the watersheds and changes in the usage of the natural areas are two man-made super challenges affecting the natural environments of Iran. In this article, the major challenges related to Iran's natural areas and the relevant national and regional challenges at the level of natural ecosystems are discussed. Finally, in order to deal with the challenges raised, the necessary solutions to protect and support Iran's natural areas as better as possible are presented. This includes paying attention to these challenges as one of the basic requirements for applying and implementing ecosystem-based management in the natural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desertification
 • Forest and rangeland areas
 • Land subsidence
 • Strategy and solutions
 • Super challenge
اکبرپور، مریم؛ مهدوی دامغانی، عبدالمجید؛ دیهیم فرد، رضا؛ ویسی، هادی. (بهمن 1393). درآمدی بر مفهوم امنیت غذایی. مقاله منتشر شده در دومین همایش ملی بهینه‌‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم و کشاورزی ساری، ساری.
امینی، سودابه؛ فراشیانی، محمدابراهیم. (1401). بررسی فون سوسک‌های چوب‌زی در جنگل‌های استان گلستان. تحقیقات آفات گیاهی، 12(1)، 73-77.
ایزدی‌‌خواه، نصرت‌‌اله؛  گرجی‌‌فرد، حمید رضا. (1395). نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از محیط‌زیست با تأکید بر قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع. فصلنامه علمی- تخصصی قضاوت، 15 (2)، 126-97.
توکلی، مجید؛ پیروزی، فاطمه. (1390). بررسی مقدماتی علل خشکیدگی بلوط در جنگل‌های منطقه بلوران کوهدشت. مقاله ارائه شده در همایش ملی جنگل‌‌های زاگرس، قابلیت‌‌ها و تنگناها. کانون همیاران طبیعت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان، لرستان.
جعفری، محمدرضا،  حسینی، احمد. (1397). شناسایی و پهنه‌بندی توده‌های خشکیده جنگل‌های بلوط ایرانی در استان ایلام با استفاده از تصاویر سنجنده +  ETMو OLI در محیط GI. فصلنامه علمی فضای جغرافیایی، 19(67)، 60-43.
جعفریان، وحید؛ بهرامی فروزان، مجید (1390). مهار بیابان‌زایی، آشنایی با اصول و اهداف کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دبیرخانه کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی. 40 صفحه.
جلیلی، عادل. (1400). ابرچالش‌های محیط‌های طبیعی ایران: پدیده‌‌های طبیعی و دخالت‌های انسان (بایدها و نبایدها، راهبردهای پیشنهادی). نشریه طبیعت ایران، 6 (2)، 20-7.
حاجب، زهرا؛  موسوی، زهرا؛  معصومی، زهره؛ رضایی، ابوالفضل. (1398). مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی‌های هیدروژئولوژیکی آبخوان. نشریه علوم زمین، 29(114)، 258-251.
خسروی‌پور، بهمن؛  زنگنه، مریم؛  خدامرادپور، محمد. (1397). بحران آب و خشکسالی (چالش ها و راهکارها). پژوهش در هنر و علوم انسانی، 3(4)، 79-91.
خواجوی، اصغر؛  قنواتی، جلیل. (1397). بررسی نظری و کاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین‌خواری. فصلنامه علمی کارآگاه، 11 (42)، 37-24.
رحمانی، احمد؛ جلیلی، عادل؛ پورهاشمی، مهدی؛ خسروشاهی، محمد؛ افتخاری، علیرضا؛ فرآشیانی، محمد ابراهیم؛ سفیدکن، فاطمه. (1401). پایش عرصه‌های طبیعی در کشور. طبیعت ایران، 7(1)، 67-89. از  doi: 10.22092/irn.2022.126100
رنجبر، زهرا؛ محمدی گل تپه، ابراهیم؛ زمانی، سیده معصومه؛ پدرام، مجید؛ فرآشیانی، ابراهیم. (1401). اهمیت قارچ‌های ساپروکسیلیک و عوامل موثر در تنوع و فراوانی آن‌ها در اکوسیستم‌های جنگلی- با نگاهی بر مهمترین قارچ‌های ساپروکسیلیک جنگل اسالم استان گیلان. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 20(1)، 181-198.
زرقانی، ابراهیم؛ فرآشیانی، محمد ابراهیم؛ امینی، سودابه. (1401). روش‌های مختلف پایش آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی. طبیعت ایران، 7(1)، 33-44. از  doi: 10.22092/irn.2022.354539.1361
رفعتی‌‌پناه مهرآبادی، مهدی؛ سلیمانی دهکردی، کریم. (1394). نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی در کاهش تولید و مصرف زغال چوب در ایران طی برنامه‌‌های اول و دوم عمرانی (1327-1341). تاریخ ایران، 18(5)، 144-125.
شاکریان، نوشین؛ زهتابیان، غلامرضا؛  زارع چاهوکی، محمد علی؛  خسروی، حسن. (1396). تعیین مهم‌ترین معیارها و شاخص‌‌های مؤثر بر تخریب سرزمین و بیابان‌‌زایی. نشریه مرتع و آبخیزداری، 17 (2)، 398-385.
شاهورن، اسرافیل؛ یوسفی، حسین؛ شهسواری، اردوان. (1398). پیش بینی سهم انرژی زمین گرمایی در سبد انرژی جهانی در سال2030. انرژی های تجدید پذیر و نو، 6(1 )، 90-84.
عباسی، حمیدرضا؛  درویش، محمد. (1383). نقش مولفه‌‌های شور شدن خاک و کیفیت آب در تشدید روند بیابان‌‌زایی حوضه آبخیز مند. نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 11 (2)، 178-163.
عزیزخانی، ابراهیم؛  امید، رسول. (1390). بررسی وضعیت قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی از کشور روسیه. نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 9(2)، 123-116.
عزیزی، قاسم. (1383). تغییر اقلیم. نشر قومس، تهران.

عطارد، پدرام؛ صادقی، سید محمد معین؛ طاهری سرتشنیزی، فریدون؛ ساروئی، سعید؛ عباسیان، پریسا؛  مسیح‌‌پور، مهرنوش؛ کرد رستمی، فرشته؛ دریکوندی، آرش. (1394). اثرگذاری عوامل اقلیمی و تبخیرتعرق بر زوال جنگل‎‎های زاگرس مرکزی در استان لرستان. نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 13 (2)، 112-97.

علیزاده علی‌‌آبادی، علی. (1388). بررسی وضعیت واردات چوب و راهکارهای تسهیل آن در ایران. نشریه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ایران، 7 (1)، 26-15.
علیزاده، امین. (1388). اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
فراشیانی، محمدابراهیم؛ صادقی، سیدابراهیم؛ عبایی، منصور. (1378) پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae در ایران.
فرآشیانی، ابراهیم؛ یارمند، حمید؛ توکلی، مجید؛ صدقیان، بهمن؛ آل منصور، حسن؛  احمدی، سیدمیرمرسل. (1384). شناختی درباره مهمترین آفات چوبخوار (خانواده سوسکهای شاخک بلند) ایران. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 20(2)(پیاپی 23)، 207-236.
فرآشیانی، محمد ابراهیم؛ سما، جیان فرانکو؛ یارمند، حمید؛ صدقیان، بهمن؛ توکلی، مجید؛ احمدی، سید مرسل؛ فرار، ناصر؛ علیقلی‌زاده، وداود. (1385). بخشی از فون سوسکهای شاخک بلند جنگلها و مراتع ایران. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 4(2)، 93-102.
فراشیانی، محمدابراهیم؛ عسکری، حسن؛ امینی، سودابه. (1398). واردات چوب و آفات قرنطینه در ایران "چالش ها و راهکارها". طبیعت ایران، 4(6)، 17-7.  از doi: 10.22092/irn.2020.120799
فرآشیانی، محمد ابراهیم؛ یارمند، حمید؛ کازرانی، فرزانه؛ فراهانی، سمیرا؛ زمانی، سیده معصومه؛ علی نژاد، مرضیه. (1400). حفاظت از مرتع‌کاری‌‌ها و جنگل‌کاری‌های مناطق بیابانی کشور: چالش‌ها و راهکارها. طبیعت ایران، 6(4)، 23-32.
فراهانی، سمیرا؛ فرآشیانی، محمد ابراهیم؛ کازرانی، فرزانه؛ کوه جانی گرجی، مینا؛ خالقی تروجنی، سیدنقی. (1401). مروری بر زیست‌شناسی شب‌پره شمشاد در جنگل‌های شمال ایران. طبیعت ایران، 7(6)، 39-46. ازdoi: 10.22092/irn.2023.357060.1433
فنی، زهره. (1396). بررسی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر آسیب‌پذیری محیط‌زیست طبیعی و انسانی ناحیه پیرامون. نشریه محیط‌زیست و توسعه فرابخشی، 85 (2)، 16-1.
قویدل، مرضیه؛ بیات، پیمان؛  فراشیانی، محمدابراهیم. (1400). ارزیابی روند پیشرفت بیماری سوختگی شمشاد در جنگل های شمال ایران با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای. مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران - ب مهندسی کامپیوتر، 19(4 )، 334-325.  از SID. https://sid.ir/paper/954820/fa
کاظمی، خلیل. (1382). انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن از دیدگاه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
مرزی نوحدانی، مهرناز؛  فرشچی، پروین. (بهمن 1395). پیامد ریزگردها و چالش‌های حقوقی ایران در حوزه بین‌الملل. مقاله ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
میرمحمد صادقی، حسین؛ رجبعلی، اسلام. (1396). تحلیل جرم زمین‌‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران. مجله حقوقی دادگستری. 81 (97)، 77-54.
نوروزی، علی اکبر. (1334). سامانه بررسی، پایش و ارزیابی وضعیت توده‌های خشکیدگی جنگل‌های بلوط غرب کشور. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران.
ودادی کلانتر، سعید. (1398). بررسی تحولات آینده انرژی،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن(گروه انرژی)، گزارش پژوهشی، شماره مسلسل:16787.
یارعلی، نبی‌‌اله؛  جعفری، علی؛  ساداتی‌‌‌نژاد، سید جواد. (آذر1390). خلاءها و تعارضات قانونی بین بخش‌های معدن و محیط‌زیست. مقاله ارائه شده در همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی، قابلیت‌‌ها و تنگناها. کانون همیاران طبیعت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان، لرستان.
یاوری، غلامرضا؛  عزیزی، وحید. (1399). اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی. نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی،                  12 (24)، 207-235.
Ackerly, D. D. (2003). Canopy gaps to climate change-extreme events, ecology and evolution. New Phytol., 160, 2-4.
Brar, D. S., & Khush. G. S. (1997). Alien introgression in rice. Plant Mol. Biol. 35, 35-47.
Cock, M. (2003). Biosecurity and Forests: An Introduction with particular emphasis on forest pests. FAO. Forestry Department, 65p.
Farashiani, M. E., Varandi, H. B., Kazerani, F., Yarmand, H., Babaee, et al. (2022). A preliminary checklist of saproxylic beetles (Coleoptera) in the Hyrcanian forests of Iran, with distributional data. Check List, 18(5), 1053-1120.
Ghavidel, M., Bayat, P., & Farashiani, M. E. (2021). Satellite image processing of the Buxus hyrcana Pojark dieback in the Northern Forests of Iran. Journal of Forest Science, 67(2), 71-79.
Kazerani, F., Farashiani, M. E., Sagheb-Talebi, K., & Thorn, S. (2021). Forest management alters alpha-, beta-, and gamma diversity of saproxylic flies (Brachycera) in the Hyrcanian forests, Iran. Forest Ecology and Management, 496, 119444
Müller, J., Varandi, H. B., Babaii, M. R., Farashiani, M. E., Sageb-Talebi, et al. (2018). The diversity of saproxylic insects (Coleoptera, Heteroptera) on four tree species of the Hyrcanian forest in Iran. Journal of Insect Conservation, 22, 607-625