نگرشی بر تعامل مکانیزاسیون کشاورزی و زیست‌بوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

            انسان در دو قرن اخیر خواسته یا ناخواسته نتوانسته است هماهنگی4 با محیط و اصول حاکم بر طبیعت پایدار را رعایت کند. این امر بیش از هر چیز ناشی از پیدایش عصر صنعتی و شهریت‌گرایی با دستاورد غلبه انسان بر پدیده‌ طبیعی و زیست­بوم با استفاده از ابزار و تفکر تقلیل‌گرایی یا به نوعی نظریه­های نظام­مند و تقلیل­گرا5 بوده است. فناوری‌های کنونی و آینده و آنچه به اصطلاح با نام مکانیزاسیون یا ماشینی کردن کشاورزی مرسوم شده است با اعمال سیاست­های مختلفی در جهت افزایش رقابت برای بهره­برداری از زمین، توسعه کاربری آن برای تولید محصول­های زراعی و باغبانی، کشت متراکم و مداوم، تبدیل جنگل­ها و دیگر منابع طبیعی به   زمین­های زراعی و نابودی مراتع منجر به بروز مسایل زیست­محیطی و زوال منابع طبیعی شده است. با وجود پیشرفت­هایی در    زمینه­های به­نژادی، آبیاری، کنترل آفت­ها، تلاش برای بهبود و اصلاح خاک و حاصلخیزی آن با استفاده از فناوری­های نوین مانند کشاورزی دقیق و زیست­فناوری، هنوز هم اقلیم6 و خاک از مهمترین عامل­های تعیین­کننده یک سامانه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار هستند. مفاهیمی مانند کشاورزی پایدار، کشاورزی حفاظتی، کشاورزی آلی، کشاورزی دقیق و زیست­فناوری در کشاورزی و غیره حاصل توجه به عوارض و ناهنجاری‌های گفته شده است. در این نوشتار تاریخچه مختصری از ابتدای پیدایش و استفاده از ماشین‌های کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون، جنبه­های مثبت و منفی کارکرد ماشین با تاکید بر جنبه­های زیست­محیطی و آینده فناوری­های تولیدهای کشاورزی واکاوی شده است­.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Agricultural Mechanization and Ecosystem

نویسندگان [English]

 • M. Almassi 1
 • N. Habibi 2
1 Professor of Azad University of Tehran
2 Ph.D. Student, Azad University, Tehran
چکیده [English]

            In the past two centuries people intentionally or unintentionally failed in being in harmony with environment and the principles of sustainable nature. This is mostly due to the advent of the industrial age and modernity having achieved the domination of natural phenomena and ecosystems, using the tools and thinking of reductionism or system. Current and future technologies and the so-called agricultural mechanization or automation has become common in recent years by applying different policies to increase competition for the exploitation and development of land for crop and horticulture production. Intensive cultivation, mismanagement of forests and other natural resources, intensive grazing etc, has led to environmental problems and deterioration of natural resources. Despite significant improvement in the areas of plant breeding, irrigation, pest control, soil fertility and the use of new technologies such as precision agriculture and biotechnology. Climate and soil are still the most important determinants of sustainable agricultural systems. Concepts such as sustainable agriculture, conservation agriculture, organic farming, precision farming and agricultural biotechnology are the result of such inappropriate policies. In this article, a brief history of the inception and use of agricultural machinery and mechanization are presented. The positive and negative aspects of machine operation with an emphasis on environmental aspects will be discussed. Also envisage of the future mechanization system management will be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural machinery
 • Renewable energy
 • Soil compaction
 • Sustainable agriculture
 1. الماسی، م.، ح. باخدا و م. امامی. 1391. اصول و فناوریهای بازیافت مواد زاید آلی، چاپ اول. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. تهران.
 2. الماسی، م.، ش. کیانی و ن. لویمی. 1393 . مبانی مکانیزاسیون کشاورزی. چاپ پنجم، گفتمان اندیشه معاصر. تهران.
 3. الماسی، م. ع. برقعی و ت. توکلی. 1389. فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی. جلد نهم. ماشینهای کشاورزی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. تهران.
 1.  Anonymous, Agricultural machinery.  Retrieved from http://en.m.wikipedia.org/wiki/Agricultural machinery.
 2. Anonymous, Mechanization. Retrieved from http://en.m.wikipedia.org/wiki/mechanization.
 3. Baker, C.J., K.E. Saxton and W.R. Ritchie. 2002. No-Tillage seeding science and practice; 2nd ed. CABI Publishing, New York, USA.
 4. Ess, D.R. and T. Morgan. 2010. The Precision-Farming Guide for Agriculturalists: Deere & Company, 3rd ed. John Deere Publishing, Moline, USA.
 5. Goldenberg, J. 2012. Energy, what everyone needs to know. Oxford UniversityPress. New York, USA.
 6.  Kitani, Osamu., Jungbluth, Thomas., Peart, Robert, and Ramdani, Abdellah,.  Handbook of Agricultural Engineering. 1999. Energy and Biomass engineering, vol. 5. CIGR. American Society of Agricultural Engineering.
 7. Landerg, A. 2000. Farm Machinery. Framing Press, New York, USA.
 8. Mansourifar, M. 2013. Optimization Crops Pattern In Variable Field Ownership. World App. Sci. J. 21(4): 20 -22.
 9. Royal ,Sѐgolѐne. Paris Climate Change Conference (COP21/CMP11), 2016. United Nations, Paris, France.
 10. Shirneshan, A. 2012. Effects of biodiesel and engine load on some emission characteristics of a direct injection diesel engine. Curr. World Environ. 7(2):15-20.
 11. Siemens, J.C. and W. Bowers. 1999. Machinery Management, Deere & Company, 5th ed. John Deere Publishing, Moline, USA.
 12. Torres, G.L, Benites, J, Vilela, A and Cabrera, A. 2003. Conservation Agriculture. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.