کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

مصرف بی­رویه سوخت­های فسیلی موجب تغییر اقلیم وتغییر زیست­بومجهانی و در نتیجه گرم شدن کره زمین شده است. استفاده درست از منابع سوختی فسیلی و جایگزینی آنها بامنابع انرژی تجدید­پذیر،  به ویژهانرژی خورشید،می­تواند تاثیر شگرفی در کاهش آلودگی هوا و پایداری زیست­بوم در جهت کشاورزی پایدار داشته باشد. درمورداستفاده از انرژی خورشیدی، که در بسیاری از کشورها از جمله ایران برای تولید الکتریسته در شهر­ها و نقاط دور­دست مورد استقبال قرار گرفته است، در مدیریت بیماری­های گیاهی به ویژه در بیمارگرهای خاکزاد چندان توجه نشده است. در این مرور، در مورد اهمیت بهره­گیری از انرژی خورشیدی برای سالم­سازی خاک مزرعه و گلخانه­ها به منظور سرکوبی بیمارگرهای گیاهی، آفت­ها، و علف­های هرز توجه شده است. در ایران برای کاهش خسارت بیمارگرها و علف­های هرز در سیستم کشاورزی پایدار، تلفیق استفاده از انرژی خورشیدی با کشت متداول زیر پلاستیک بدون استفاده از مواد شیمیایی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Solar Energy in Sustainable Agriculture in Soil-borne Pathogens Management

نویسنده [English]

 • Z. Banihashemi
Professors of Shiraz University
چکیده [English]

Recent global climate changes due to human activities on misuse of fossil energy, deforestation and greenhouse effects have caused global warming and environmental changes and consequently air pollution and unsustainability in agriculture. At present time, gas, oil and charcoal are the main sources of energy which their misuses are responsible partially to global warming and air pollution which must be reduced and replaced to some extend by renewable energy like wind power and solar energy. Use of renewable energy is environmentally safe, very low cost and accessible in remote rural and wild life locations to generate electricity and heat. This review updates the use of renewable energy emphasizing on solar energy in agriculture for soil disinfestations from pathogen, pests and weeds under field and greenhouse conditions. For economical application of renewable energy in sustainable agriculture there is great need on research and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Greenhouse sterilization
 • Renewable energy
 • Soil solarization
 • Wind energy
 1. Anonymous, 2015. Renewable energy and agriculture: A natural fit. Retrieved from http://www.ucsusa.org./clean-energy/smartenergy-solution/inerease renewables/renauble-energy and html.
 2. Anonymous. 2015. Renewable energy and agriculture: A natural fit. Union of Concerned Scientists, science for a healthy planet and safer world. Retrieved from http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewaables/reneable-energy-and.html
 3. Anonymous. 2015. Electricity generation from wind power. Technology and                                                                                                                                                                                                                                           economies. Retrieved from http://www.mpoweruk.com/wind_power.htm
 4. Anonymous. 2015. Wind energy-Introduction. Energypedia.info. Retrieved from https://energypedia.info/wiki/Wind_Energy_-_Introduction
 5. Armitage, D., M. Marschke and R. Plummer. 2008. Adaptive co-management and the paradox of learning. Global Environmental Change 18:86-98.
 6. Gamliel, A. and J. Katan. (Eds.) 2012. Soil Solarization, Theory and Practice. APS Press. 266 p.
 7. Garret, K.A., S.P. Dendy, E.F. Frank, M.N. Rouse and S.E. Traress. 2006. Climate change effect on plant diseases: Genomic to ecosystems. Annu. Rev. Phytopathol. 44:309-489.
 8. Kahrebaian, A. 2010. Renewable Energy in Islamic Republic of Iran. Energy Security Seminar. Salzburg, Austria.
 9. Mahlman, D. 1997. Uncertainities in projection of human caused climate warming. Science 278:16-17.
 10. Najafi, G., B. Ghobadian, R. Mamat, J. Yusaf and W.H. Azmi. 2015. Solar energy in Iran: Current state and outlooks. Renewable and Sustainable Energy Reviews 49:­931-942.
 11. Pakniat, M. 2014. Effective control of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) by individual canopy soil solarization of infected sweet orange trees. Iran. J. Plant Pathol. 50:­79-93.
 12. Pimental, D. 2006. Impacts of organic farming with efficiency of energy use in agriculture. Cornell University Ithaca, USA.