نویسنده = داود ثمری
واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-34

10.22047/srjasnr.2022.147428

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی