تخریب اراضی در ایران و راهکارهای مهار آن.

پیوست‌ها- بیانیه همایش

چکیده

جلسه سخنرانی «تخریب اراضی در ایران و راهکارهای مهار آن» در تاریخ 24/7/1398 به همت شاخه مرتع و آبخیزداری گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و توسط آقایان دکتر علی‌اکبر طهماسبی بیرگانی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر محمود عرب‌خدری معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و با حضور جناب آقای دکتر شاهدی مشاور ریاست فرهنگستان علوم، جناب آقای دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی و دکتر حسن احمدی رئیس شاخه مرتع و آبخیز و دبیر جلسه  و بیش از 40 نفر از استادان، پژوهشگران از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تالار اجتماعات فرهنگستان علوم برگزار شد.

عنوان مقاله [English]

تخریب اراضی در ایران و راهکارهای مهار آن