هشدار در مورد «غیرقابل بازگشت بودن وضعیت منابع آب کشور»

پیوست‌ها- بیانیه همایش

نویسنده

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

هشدار در مورد «غیرقابل بازگشت بودن وضعیت منابع آب کشور»

نویسنده [English]

  • A.R. Sepaskhah
Professor of Shiraz University