اهمیت کنترل عامل‌های مؤثر در شرایط محیطی گلخانه‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

2 استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانش‌آموختۀ مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

تعیین و بهره ­گیری از شرایط محیطی بهینه ­شده برای تولید محصول­های گلخانه ه­ای ضروری است. این شرایط اولیه برای تحقق تولید، توسط گلخانه ­داران تعریف و در پی آن رشد گیاه منتخب توسط کنترل‌کننده ­های گلخانه ه­ای مطابق با شرایط محیطی مرتبط با آن، دنبال و عملیاتی می‌شوند. افزون­ بر این، شناسایی بسترهای­ کشت و موادغذایی که امکان رشد محصول­ های گلخانه ه­ای را در شرایط بهینه فراهم می‌آورند، اهمیت زیادی دارد. تکامل چرخة کشت و تولید، به ­طور مستقیم وابسته به تعریف و پیاده­ سازی مناسب و دقیق شرایط­ محیطی و شرایط محیط ­کشت است. نحوه کنترل شرایط محیطی ساخته شده در حد بهینه و مناسب برای رشد گیاهان، از اصلی­ ترین چالش­ها در مکان­ یابی، طراحی، ساخت و بهره­ برداری از گلخانه ­هاست. برای این ­کار لازم است پیش از آغاز کار برای حل مشکل، خرداقلیم و محیط ­رشد ایده ­آل گیاه مورد نظر، به ­­خوبی شناخته شود. در این باره، پنج عامل اقلیمی و محیطی مهم شامل دما، رطوبت ­­نسبی، شدت ­روشنایی، دی ­اکسید کربن و محیط ­­ریشه (بستر کشت) وجود دارند. در این نوشتار برای تحقق تولید پایدار و تجاری محصول­ های گلخانه ه­ای در کشور، نقش و ضرورت کنترل هر یک از عامل­ های اقلیمی و محیطی فوق به تفصیل واکاوی­ شده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controlling Significance of the Effective Parameters in Environmental Conditions of Commercial Greenhouses

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zarei 1
  • Jalal Javadimoghaddam 2
  • Hamideh Faridi 3
1 Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran;
2 Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran;
3 Department of Biosystems Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Determining and using optimized environmental conditions for each crop is required to use greenhouses to produce different crops. These conditions are defined as the initial conditions for the realization of production by growers and the growth stage of the selected plant is followed by the greenhouse controllers in accordance with the environmental conditions associated with the desired plant. Moreover, it is important to identify the nutrient and culture media that allow greenhouse crops to grow under optimal conditions. The evolution of the cultivation and production process cycle depends on the proper and accurate definition and implementation of environmental conditions as well as cultivation conditions. One of the main challenges in locating, designing, building, and operation of greenhouses is the method of controlling the conditions of the environment made in an optimal and suitable level for the growth and development of plants. This study aims to discuss and analyzed in detail the role and necessity of controlling each of the climatic and environmental parameters including temperature, relative humidity, light intensity, carbon dioxide root environment (culture medium).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control parameters
  • Controlled environment
  • Culture medium
  • Greenhouse climate