واکاوی آخرین وضعیت آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران.

چکیده

تولید آبزیان در جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش از انقلاب اسلامی با افزایش قابل توجهی از 72105 تن  در سال 1357 به 1282475 تن در سال 1398 رسیده است .ایران از  نظر آبزی­پروری در رتبه دوم کشورهای منطقه خاورمیانه و نوزدهم کشورهای جهان قرار گرفته است. همچنین تولیدهای آبزی­پروری از 4935 تن در سال 1357 به  338 هزار تن در سال 1391 و 526747 تن در سال 1398 رسیده است. کل تولیدهای آبزی­پروری 44%، تولید میگوی پرورشی 371% و پرورش ماهیان خاویاری 515% افزایش داشته­است.از­ سوی دیگر، به­ منظور تنوع بخشی به تولیدها مواد غذایی، قابلیت­های زیادی در بخش­های تأمین امنیت غذایی، افزایش تولید آبزی­پروری و ارزآوری برای کشور وجود دارد. در پنج سال اخیر بهترین عملکرد در رشد تولیدهای آبزی‌پروری را استان هرمزگان (در بین استان­های ساحلی) و استان کرمانشاه (در بین استان‌های غیرساحلی) داشته­اند. از سوی دیگر، در سال 1398 از نظر شاخص­های تولید، بهترین استان ساحلی و غیرساحلی کشور به ترتیب خوزستان و لرستان بوده ­است. در سال 1397 از نظر شاخص­های بهره­وری و اشتغال‌زایی، بهترین استان ساحلی سیستان و بلوچستان و بهترین استان غیرساحلی اصفهان بوده است. با توجه به رشد آبزی­پروری در جهان و جهت­گیری ایران برای توسعه آبزی­پروری، حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این بخش می­تواند  رشد بهتری ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Latest Status of Aquaculture in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • H. A. Abdolhay 1
  • R. Asgari 2
1 Associate Professor of Iranian Fisheries Research Institute
2 Graduated Ph.D. Student, University of Tehran
چکیده [English]

Total aquatic production of the Islamic Republic of Iran has increased from 72105 tons in 1978 to 1282475 tons in 2019. In 2018, Iran ranked second in aquatic production in the Middle East and 19th in the world. Aqua culture production increased from 4935 tons in 1978 to 338,000 tons in 2012 and 526747 tons in 2019. From 2012 to 2018 total aquaculture products increased 44%, shrimp culture 371% and sturgeon culture 515%. There are also many potentials in this sector to diversify production, increase foreign exchange, provide food security and increase aquaculture production in the country. During the last five years, Hormozgan provinc (among the coastal provinces) and Chaharmahal and Bakhtiari province (among non-coastal provinces) had the best performance in increasing of aquaculture production. On the other hand, in terms of production indices in 2018, Mazandaran province was the best coastal province and Lorestan province was the best in non-coastal provinces. Also, in terms of productivity and employment indices, the best coastal province was Sistan and Baluchestan province and the best non-coastal province was Isfahan province. Growth rate of aquaculture is very high in world. In Iran, growth rate of aquaculture is similar to the world. Investment of the government on aquaculture is necessary for aquaculture growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Coastal provinces
  • Employment
  • Non-coastal provinces
  • Productivity
1- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1395. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
2- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1396. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
3- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1397. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
4- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1398. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
5- عبدالحی، ح. و ن. کرمی‌راد. 1397.توسعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران. مجله ترویجی ماهیان خاویاری 44-32:(1)1.    
6- قربان زاده، ر. و  س. نظری،  1398. سالنامه آماری شیلات کشور.
7. Fisheries and aquaculture software. FishStatJ-Software for Fishery and Aquaculture Statistical Time Series. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 21 July 2016. [Cited 18 February 2020]. Retrieved from http://www.fao.org/fishery/
8. Harlioglu M.M, and A. Farhadi, 2017. Iranian Fisheries Status: An Update (2004-2014). Fish. Aqua. J. 8(1): 192. doi:10.4172/2150-3508.1000192.
9. Kalbassi, M.R., E. Abdollahzadeh and H. Hamid Salari-Joo. 2103. A Review on Aquaculture Development in Iran.  Ecopersia 1(2):159-178.