رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‌‌کشاورزی، کرج.

2 استاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‌‌کشاورزی، کرج.

چکیده

            ارائه الگویی مناسب برای اعتباربخشی موسسه­ها و مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، راهکار مهمی برای  نظارت و ارزیابی آن­ها است. اعتباربخشی فرایندی است برای اعتبارسنجی که در آن مرکزهای علمی ارزیابی می‌شوند. برای این کار، ابتدا باید شورای اعتباربخشی شکل گیرد. تمرکز این شورا بر اعتقاد، چشم‌انداز، رسالت و ارزش‌های آن مرکز پژوهشی منعکس است و در نظر است از الگوی اعتباربخشی پیروی کند. استانداردهایِ اعتبارسنجیِ الگوی اعتباربخشی را هیئتی بررسی می­کند که اعضای آن به­طور عمده دربرگیرنده استادان مرکز مورد بررسی و دیگر مرکزهای علمی معتبر هستند. بنابراین، مرکزهای پژوهشی با محک خود-ارزیابی برنامه اعتباربخشی می­توانند الگویی برای بررسی و نظارت عملکرد مستمر خود ایجاد کنند. بدین منظور، این مرکزها  بنا به وظیفه و رسالت خود، ابتدا باید کارگروه­های مختلف را شکل دهند. هر یک از این کارگروه­ها هدف­ها و شاخص­های خود را تعیین می­کند به طوری که دربرگیرنده هدف­های کلان، هدف­های جزیی، ملاک­های ارزیابی، شاخص­های اندازه­گیری و معیارهای تحقق، ابزار اندازه­گیری برای تحقق ملاک‌های ارزیابی، پرسشنامه­های تخصصی مربوط به هر یک از کارگروه‌ها و آمار ثبت­ شده در هر مرکز باشد. این پرسشنامه­ها در اختیار مخاطبان هر کارگروه در سطح مشخصی قرار می­گیرند. پس از آن پرسشنامه­ها جمع‌آوری و داده‌های به ­دست­ آمده واکاوی آماری می­شوند. یکی از مهم‌ترین بروندادهای این ارزیابی، میزان برانگیختگی کارکنان مرکز مورد مطالعه در توجه­ به کیفیت مرکز، اهمیت ­دادن به آن و نمایاندن وضعیت موجود و مطلوب آن است. افزون بر این، با استناد به نتیجه‌ها، وضعیت مرکز از نظر فاصله احتمالی آن تا سطح مطلوب و استانداردهای لازم، مشخص می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing Accreditation Approach in Agricultural and Natural Resources Research Centers of Iran

نویسندگان [English]

  • B. Tajeddin 1
  • F. Abasi 2
  • N. Heydari 1
1 Associate Professor of Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
2 Professor of Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
چکیده [English]

Providing an appropriate model for accreditation of Agricultural and Natutal Recources Research Centers is a heavy duty for  monitoring and evaluation of these centers. An accreditation is a process of validation in which academic institutions are evaluated. To do this, an accreditation council must first be formed which its focus is reflected in its belief, vision, mission and values. The standards for accreditation are set by a peer review board whose members include faculty members from the accredited institute and the other  accredited centers. Therefore, research centers, with their own evaluation of accreditation program, may be able to develop a model for their ongoing performance monitoring. To this end, they must first form different agents or working groups according to their tasks and missions. Each working group defines the tables of  objectives and indicators including main objectives, sub-main objectives, evaluation criteria, measurement indices, and achievement criteria. Measurement tool for the evaluation is a specialized questionnaire relevant to each working group together with the registered data of the evaluated institute. The questionnaire is filled by relevant target groups in the National Agricultural Research Centers in the country. The questionnaires are then collected and analyzed. One of the important outcomes of the evaluation is the motivation of the staff of evaluated center in attention to the importance and quality of research in the center and showing its current situation. In addition, the current status of the center will be determined in terms of its possible distance to the level of utility and standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Agriculture
  • Monitoring and evaluation
  • Natural recources
  • Questionnaire
  • Research centers
1- بازرگان، ع.، س.م. میرکمالی و ا. نادری، 1385. گزارش ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تهران، 100 صفحه.
2- بی­نام. 1394. دهه دوم تلاش مؤسسه. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
3- پازارگادی، م. 1378. اعتباربخشی در آموزش عالی. انتشارات صباح.
4- تاج­الدین، ب.، ن. حیدری، ب. جمشیدی، م. اکبری، ن. باقری، ف. عباسی، ن. عباسی، ا. شریفی مالواجردی، د. مومنی و همکاران. 1396. ارزیابی درونی برنامه اعتباربخشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع­رسانی کشاورزی، شماره 51787 مورخ 17/3/96.
5- جعفری، غ.، ص. خلیفه گری، خ. دانایی، پ. دولتشاهی، م. رمضانی، ر. روحپرور، ع. صباغیان پیرو، پ. عابدینی سلیم آبادی، ن. عباس گودرزی، ل. کیکاوسی­آرانی و ح. مهرابی­فر. 1389. استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
6- کریمیان، ح.، ع. نادری، م. عطاران و ک. صالحی. 1390. ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی: مطالعه موردی. فصلنامه راهبردهای آموزش 83-77:(2)4. 
7- محمدی، ر. و ع. بازرگان هرندی.  1383. راهنما و چارچوب تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی. تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، 40 صفحه.
8- نوراله نوروندی، آ. و م. برادران. 1387. نشانگرهای مطلوب ارکان ارزیابی درونی نظام آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی رامین. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی  69-55:(4)1. 
 
9. Abdollahi, H., and A. Bazargan, 2013. Developing and validiting a scale for measuring faculty members' educational productivity. J. Edu. Measur. 4 (11):55-76.
10. ACEEU. 2016. Accreditation process manual. The Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU), Amsterdam, The Netherlands. Retrieved from www.aceeu.org
11. Anonymous. 2019. Agricultural Research Education and Extention Organization, Retrived from www.areeo.ac.ir
12. Gregory, S.C. 2013. Higher education accreditation in the Philippines: a literature review. Int. J. Res. Stud. Manag. 2(1):63-74.
13. Sadegh Tabrizi, J. and S. Farahsa. 2015. How evaluation and audit is implemented in educational organizations? a systematic review. Res. Develop. Med. Edu. 4(1):3-16.
14. Segismundo, M.C.D. 2017. Measuring accreditation experience: Impact on the quality of education of selected ASAS Member-Schools In Luzon and the NCR. Int. J. Edu. Res.     5(7):289-300.