آسیب‌شناسی مصاحبه ارزیابی علمی در علوم کشاورزی: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

انتخاب صحیح و دقیق اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به ویژه دانشجویان دکتری، یکی از عنصرهای  موفقیت مؤسسه‌‌‌‌های  آموزش عالی و پژوهشی است و سایر فرایندهای دانشگاهی به کیفیت این انتخاب بستگی مستقیم دارد. شیوه‌‌ مرسوم انتخاب این افراد بر پایه‌‌ مصاحبه‌‌ ارزیابی بنا شده است. بررسی میدانی بر اساس پرسش‌نامه‌های تشریحی در دانشکده‌‌های کشاورزی نشان داد که اعضای هیئت علمی و مصاحبه‌‌شوندگان نقدهایی بر روند فعلی مصاحبه دارند و شیوه‌‌نامه‌‌ها‌‌ی استاندارد برای فرایند مصاحبه وجود ندارد. این نوشتار با هدف آسیب‌شناسی شیوه فعلی مصاحبه‌ ارزیابی علمی در مراکز آموزش عالی و پژوهشی از دیدگاه مصاحبه‌‌کنندگان و مصاحبه‌‌شوندگان، سعی در فراهم آوردن راهکاری عملی به صورت شیوه‌نامه‌ای گام‌به‌گام برای افزایش مهارت مصاحبه‌ ارزیابی اعضای هیئت علمی رشته‌‌های علوم کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Academic Interview in Agricultural Sciences: Challenges and Solutions

نویسنده [English]

 • R. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa
Professor of Shiraz University
چکیده [English]

            The careful selection of academic staff and graduate students, especially Ph.D. candidates, is one of the elements of achievement in higher education and research institutes, and other academic processes are directly rely on the quality of these selections. The most common way to select these individuals is based on academic interview. Field work based on written questioners in schools of agriculture revealed that academic staff and interviewees express some criticisms of the current interview process, and there are no standard protocols for the interview process. In order to understand the pathology of the current procedure of scientific interview in higher education and research institutes from the viewpoint of interviewers and interviewees, this review attempts to provide a practical approach as a step-by-step protocol  to enhance the proficiency of the scientific interview for academic staff in fields of Agricultural Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academia
 • Evaluation
 • Judgment
 • Testing
 1. Buller, J.L. 2010. The Essential College Professor: A Practical Guide to an Academic Career. Jossey-Bass. San Fransisco, CA, USA. 409 p.
 2. Corfield, R. 2009. Successful Interview Skills. 5th Ed. Kogan Page. London, UK.160 p.
 3. Eley, A.R.  and R. Jennings. 2005.  Effective Postgraduate Supervision. Open University Press. London, UK. 188 p.
 4. Eley, A.R.  and R. Murray. 2009. How to be an Effective Supervisor. Open University Press. London, UK. 225 p.
 5. Yeung, R. 2006. Answering Tough Interview Questions. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, UK. 282 p.
 6. Wilkinson, R. 2013. Essential Supervisory Skills: I-TECH’s Supervisor’s Toolbox. 2nd Ed. International Training and Education Center for Health (I-TECH). Seattle, Washington, USA. 65 p.