مشکل‌‌های مدیریتی گاوداری صنعتی در ایران و ارائه راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل افزایش جمعیت شهری، بالا رفتن سطح فرهنگ، بهداشت و قدرت خرید،  تولید شیر گاو به شیوه بومی نیاز کشور را تأمین  نمی‌‌کند. حدود 60 سال از ورود گاوهای شیری صنعتی به ایران می‌گذرد و در این مدت، این حرفه همگام با دیگر زیربخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته رشد چشمگیری داشته است، ولی هم‌‌چنان نارسایی‌هایی در این زمینه وجود دارد که به دلیل نداشتن شناخت کامل از ویژ‌‌‌‌گی‌‌های گاو پرتولید صنعتی و در نتیجه ضعف مدیریتی است. گاو پرتولید صنعتی، که در فرایندهای پیچیده زیستی و با امکانات غذایی و بهداشتی فراوان در مناطق معتدل اروپا و امریکا ایجاد شده است، در برابر تنش‌‌های محیطی حساس است. بنابراین پرورش‌دهنده گاو‌‌های شیری، در شرایط اقلیمی متفاوت ایران باید از شیوه‌‌های درست پرورش گاو و گوساله، مانند فراهم کردن مکان مناسب، روش تغذیه، بهنژادی و اصول بهداشت آگاه باشد و توانایی به کارگیری اصول و فنون نوین را داشته باشد. کم‌‌توجهی به گزینش اقلیم مناسب، مشکل‌ها و خسارت‌‌های زیادی را تاکنون در تولید شیر و تولیدمثل گاو ایجاد کرده است. در این مطالعه، عامل‌های کلیدی در مدیریت گاوداری صنعتی معرفی و ضمن بررسی وضعیت موجود گاوداری‌های صنعتی، راهکارهایی برای حل مشکل‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tackling the Problems of Dairy Cattle Industry Management in Iran

نویسنده [English]

 • A. Nikkhah
Professor of Tehran University
چکیده [English]

Milk production by native dairy animals in Iran does not suffice the national demands due to increased human population growth, awareness of the health benefits of milk and its by-products, and improved living standards. Since1933  that high-producing European and North American dairy cattle have been imported to Iran, this new enterprise, despite confronting many problems initially, has grown gradually. At present, although 30% of total milk in the country is provided by this industry, it still faces many challenges. There is evidence that the most important challenge is the lack of scientific approach in the management of high-producing herds, being developed through application of diverse scientific approaches over a long period of time. These dairy cattle can efficiently produce high amounts of milk and meat under the mild climatic condition of Europe and parts of North America, having access to high amount of high-quality feed, and with implementation of high sanitation programs. Therefore, producers of imported dairy cattle under different climatic conditions of Iran, must be familiar with proper management of dairy cattle and calves, such as providing proper housing, feeding and sanitation, as well as being able to implement appropriate new technologies such as breeding methods. Low attention to these important points resulted in problems in milk production and reproduction. The aim of this paper is to highlight the most important factors affecting the management and the methods of applying scientific procedures for optimal performance of dairy herds. Here, we have tried to review the current challenges of the dairy industry in Iran, and present practical suggestions for mitigating the related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Milk production
 • Temperature-humidity index
 • Dairy cattle
 • Management
 1. امانلو، ح. و ط. امیرآبادی. 1390. مراقبت از گاوها در دوره انتقال ( ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. 210 صفحه.
 2. بی نام . 1392. نتایج آمار گیری از گاوداری های صنعتی کشور،. دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران.
 3. بی نام. 1365. وزارت کشاورزی. اصلاح بهبود شیر. گزارش مقدماتی، بررسی مسائل و مشکلات گاوداری های استان تهران. ایران.
 4. خالداری، م. 1386. اصول پرورش گوسفند و بز. ویرایش دوم، چاپ سوم. ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 560 صفحه.
 5. خضری، ا. و ع. نیکخواه. 1394. تغذیه گوسفند شیرده (ترجمه). انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.  327 صفحه.
 6. دانش مسگران، م. 1394. تأثیر تنش های مدیریتی ، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتین. همایش پژوهش های نوین در علوم دامی‌، دانشگاه بیرجند، خرداد 1394.
 7. دقیق کیا، ح. و ا.م. عسکری. 1392. پرورش گوساله و راههای عملی آن ( ترجمه). ویرایش دوم ، انتشارات شایسته‌، 236 صفحه.
 8. زهری، م.ع. 1389. ضرورت اصلاح ساختار اجرایی و برنامه ریزی دولتی بخش خصوصی برای حل مشکلات مرغداری کشور. قسمت دوم، جلد دوم، گزارش نهایی طرح و بررسی مسایل کشاورزی و منابع طبیعی (مجری: عباس شریفی) گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صفحه‌‌های 362 تا 371.
 9. ضمیری، م.ج. 1385. فیزیولوژی تولید مثل. گردآوری و تدوین، انتشارات دانشگاه شیراز . 448 صفحه.
 10.  ضمیری، م.ج. 1390. پرورش گاو شیری در مناطق گرم ( ترجمه). انتشارات حق شناس. 539 صفحه.
 11. عزیزالهی، ع. 1394. کاهش تولید شیر رمز بقای صنعت دامداران ایران، ماهنامه دامداران ایران، 3-2:(4)193.
 12.  ناصریان، ع. و ع.ر. علیزاده مقدم ماسوله، (1386). مواد خوراکی در تغذیه گاوهای شیری (ترجمه). چاپ سوم، مؤسسه چاپ و انتشارات رضوی. 172 صفحه.
 13. نیکخواه، ع. 1376. گزارش نهایی طرح آینده غذا ، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم. صفحه‌‌های 273 تا 297.
 14. نیکخواه، ع. 1381. تولیدات دامی گزارش نهایی طرح امنیت غذایی، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم. صفحه‌‌های 409 تا 437.
 15. نیکخواه، ع. 1383. تغذیه گوساله های جایگزین . ناشر: مجله دنیای تغذیه،  102 صفحه.
 16. نیکخواه، ع. 1386. جمعیت گاو، گوسفند و تولید شیر. وزارت کشاورزی ایران (تماس‌‌های شخصی).
 17. نیکخواه، ع.، ح. امانلو و ح. میرزایی الموتی. 1394. تغذیه گاوهای شیری (ترجمه). دانشگاه زنجان، انتشارات پادنیا. 43 صفحه.
 18. نیکخواه، ع.، ح. امانلو، ط. فراهانی و ن. اسلامی فارسونی. 1394. بیماری های متابولیکی گاوهای شیری (ترجمه). تهران انتشارات پریکا. 364 صفحه.
 19. نیکخواه، ع.، ح. امانلو، ط. فراهانی و ن. اسلامی فارسونی. 1394. راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان، تغذیه یا اسیب شناسی (ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. 105 صفحه.
 20. نیکخواه، ع.، ع. صادقی و ب. شورنگ. 1384. رشد، نمو ، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار ( ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. 459 صفحه.
 21. نیکخواه، ع.، ع. محرری. 1373. نکات فنی و کاربردی در تغذیه گاوهای شیری. انتشارات محقق، مشهد. 205 صفحه.
 22. نیکخواه، ع.، م.ح. فتحی. 1382. تغذیه بز ( ترجمه). انتشارات مشهد. 138 صفحه.
 23. ولی زاده، ع.، ع. ناصریان و  آ. اژدری فرد. 1382. بیوشیمی سیلاژ (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 413 صفحه.
 24. Aharonia. Y.A. Brosha, Y. Harari. 2004. Night feeding for high-yielding dairy cows in hot weather: effects on intake, milk yield and energy expenditure. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301622604001691
 25. Anonymous. 1988. Animal environmental requirements. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/s1250e/s1250e10.htm
 26. Anonymous, 2008. Tackling Dairy Cow Welfare Issues - The Dairy Site. Retrieved from www.thedairysite.com/articles/1627
 27. Anonymous. 2009.  How to Feed the World in 2050. Retrieved from  http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
 28. Anonymous. 2012. Category Archives: Dairy Products and Cancer. The Link between Dairy Products and Cancer (and Obesity) · Breast Cancer and Nutrition. Retrieved from www.marnieclark.com/category/breast-cancer-and.../dairy-products-and-cancer
 29. Anonymous. 2012. Dairy Products And Cancer | MarnieClark.com. Retrieved from Http://marnieclark.com/category/breast-cancer-and.../dairy-products-and-cancer
 30. Anonymous. 2014. Israel`s Dairy Industry - Israeli Dairy Board. Retrieved from www.israeldairy.com/cgi-webaxy/item?info_dairy...dairy-industry.htm
 31. Anonymous. 2014. The dairy industry in Israel. Some facts and Figures 9A) 2014. Retrieved from http://www.israeldairy.com
 32. Anonymous. 2015. Critical Role of Animal Science Research in Food Security and Sustainability. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285722/
 33. Anonymous. 2015 .Global Food Security challenges: sustainability considerations future demand for animal protein (Expo Milano, 7-8/8/2015). Retrieved from www.ec.europa.eu/agriculture/...2015/.../global-food-security-challenges_en.htmi
 34. Anonymous. 2015. Introduction: Overview of the Challenges Facing the Animal Agriculture Enterprise Go to: Challenges Toward The Year 2050. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285726/
 35. Anonymous. 2015. Iran’s per capita milk consumption. 2015. Retrieved from http://www8.irna.ir/en/News/2716240
 36. Anonymous. 2015. Israel and dairy farming in hot climates (B). Retrieved from http://www.israeldairy.com
 37. Anonymous. 2016. Iran’s per capita milk consumption 2016. Retrieved from http://www8.irna.ir/en/News/2716240/Social/Iran%E2%80%99s_per_capita_milk_consumption
 38. Anonymous. 2016. Problem solving and action planning 2016. Retrieved from http://extension.psu.edu/animals/dairy
 39. Anonymous. 2016. Veterinary Public Health. Retrieved from www.fao.org/ag/againfo/resources/en/pubs_vph.html
 40. Anonymous. 2017. Dairy product. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/dairy-product
 41. Anonymous. 2017.  Horizon 2020 project - future dairy scenarios - Dairy Australia. Retrieved from http://www.dairyaustralia.com
 42.  Anonymous. 2018. A collaboration between key organizations and people across the UK dairy industry examining how to make their sector sustainable. Retrieved from  https://www.forumforthefuture.org/project/dairy-2020/overview
 43. Anonymous. 2018. Dairy consumption in Iran. Retrieved from http://www.varnadairy.com/en/newsurl/107/Dairy-Consumption-in-Iran/default.aspx
 44. Anonymous, 2018, What is tackling problems in dairy cattle industry in management? Retrieved from http://extension.psu.edu/animals/dairy
 45. Bajagai, Y.S. 2012. Effects of Heat Stress on Milk Production in Cattle. Retrieved from http://www.foodandenvironment.com/2012/12/effects-of-heat-stress-in-milk.html
 46. Brian, F. 2015. Snapshot of a modern dairy farm. Retrieved from www.mashable.com/2015/11/05/modern-dairy-farm-brandspeak.
 47. Capp, A. 2014. Ten dairy facts the industry does not want you to know. Retrieved from http://free fromharm.org/dairyfacts
 48. Delgato, C.L. 1999. Livestock to 2020. The next food regulation, Food agriculture and environment. Discussion paper. International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA.
 49. FAO. 2013. Food outlook, Milk and milk production. Retrieved from http://www.milkproduction.com/library/editorialarticles
 50. FAO. 2016. Animal production and health  Retrieved from http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/index.htm
 51. FAO. 2017. Animal Production and Health. Retrieved from www.fao.org/ag/againfo/home/en/index.htm
 52. FAO. 2018. Food and agriculture and organization of the united nations. Retrieved from www.fao.org/home/en
 53. Hutjens, M.F. 2010. Benchmarkig your feed efficiency, Feed costs, and Income over Feed costs. WCD Advances in Dairy Technology 22: 3-10
 54. Jelen, P. 1996. Progress in dairy science: Edited by CJC Phillips. CAB International, Wallingford, Oxon, Ox10 8PE UK. 417 p.
 55. Kurlansky, M. 2014. Inside the Milk Machine: How Modern Dairy Works. Retrieved from http://modernfarmer.com/2014/03/real-talk-milk/
 56. Preston R.L. 2014. Feed composition table for 280 by product feeds of cattle and sheep ,Retrieved from http://www.beefmagazine.com/beef-cattle-feed/2014-feed-composition-table-280-byproduct-feeds-cattle-and-sheep
 57. Thomas, C. 2004. Feed into milk : A new applied feeding system for dairy cows. An advisory manual. Edited by. C.Thomas. Prelims. 65 p.
 58. West, Joe .W. 2017.  Extension Dairy Scientist ... Managing and Feeding Lactating Dairy Cows in Hot Weather (B 956). Retrieved from www.extension.uga.edu/publications/detail.cfm?number=B956