کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


2. تغییر اقلیم، خشکسالی و تنگدستی در ایران: نگاهی به آینده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-80

عزت اله کرمی