تماس با ما

آدرس پستی مجله: دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- بخش علوم باغبنی

کد پستی: 7144113131

ایمیل: strategic-research-journal@ias.ac.ir

تلفن: 32289461-071

 با توجه به لزوم انجام دور کاری در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، دفتر مجله پژوهشهای راهبردی علوم کشاورزی و منابع طبیعی از راه شماره همراه: 09356477394 از ساعت 9 تا 12 در روزهای شنبه تا دوشنبه پاسخگوی شما می باشد.


CAPTCHA Image