کلیدواژه‌ها = عشایر
تعداد مقالات: 1
1. بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت