کلیدواژه‌ها = حاکمیت غذایی
تعداد مقالات: 1
1. کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی