کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 2
1. کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی


2. نگرشی بر تعامل مکانیزاسیون کشاورزی و زیست‌بوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-174

مرتضی الماسی؛ نسیم حبیبی