کلیدواژه‌ها = نگرش سیستمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی