نویسنده = فرهاد خرمالی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-64

غلامحسین حق‌‌نیا؛ علی ابطحی؛ حمید سیادت؛ فرهاد خرمالی؛ محمدرضا مصدقی