دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-111 
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

صفحه 43-50

جعفر ارشاد؛ سید محمد اشکان؛ کرامت‌‌اله ایزدپناه؛ ضیاءالدین بنی‌‌هاشمی؛ عباس شریفی تهرانی؛ سعید محرمی‌‌پور؛ قدیر نوری‌‌ قنبلانی


آینده، زیست‌فناوری و ایمنی زیستی

صفحه 51-62

منصور امیدی؛ مینا سمیعی فراهانی


بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران

صفحه 97-102

مرتضی خوشخوی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ مصطفی مبلی؛ عنایت‌‌الله تفضلی‌‌


زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان