راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول‌‌های باغبانی استان فارس، ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-16

10.22047/srjasnr.2021.129126

زینب شکوهی؛ سپیده ذوالنواری؛ آذر شیخ زین‌‌الدین


بررسی وضعیت موجود تولیدهای کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

10.22047/srjasnr.2021.128744

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ عباس شریفی تهرانی


بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصرف‌های آب کشاورزی در ایران: واکاوی وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالش ها.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-50

10.22047/srjasnr.2021.128740

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران: یک بررسی اسنادی 1- میوه ها.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 51-68

10.22047/srjasnr.2021.128742

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مجید عزیزی؛ وازگین گریگوریان؛ حسن صالحی؛ مصطفی مبلی


وضع موجود تولید محصول‌‌های باغبانی در ایران: یک بررسی اسنادی 2- سبزی‌ها، گل‌ها، گیاهان زینتی و گیاهان دارویی.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-84

10.22047/srjasnr.2021.128743

مرتضی خوشخوی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ مصطفی مبلی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مریم حقیقی


بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران: رویکرد منحنی محیط‌زیستی کوزنتس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 85-100

10.22047/srjasnr.2021.128796

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوه‌های ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-12

10.22047/srjasnr.2016.110525

مرتضی خوشخوی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت الله تفضلی؛ احمد خلیقی


واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

10.22047/srjasnr.2018.110629

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-18

10.22047/srjasnr.2020.113048

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار


بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصول های برگزیده کشاورزی ایران.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22047/srjasnr.2022.147426

غلامرضا سلطانی؛ سعید یزدانی؛ سیروس سلمانزاده؛ اسماعیل شهبازی؛ عزت اله کرمی؛ ایرج ملک محمدی؛ آرش دوراندیش


بررسی فناوری‌های نوین بوم‌سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی در ایران.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22047/srjasnr.2023.170636

عباس شریفی تهرانی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی


فناوری کریسپر و کاربرد آن در صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22047/srjasnr.2024.403083.1070

احسان یزدان پناه؛ شاهین سعیدی ابواسحاقی؛ مرتضی خمیری


واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-34

10.22047/srjasnr.2022.147428

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


راهکارهای بومی‌‌سازی فناوری‌های نوین صنعت باغبانی ایران.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-28

10.22047/srjasnr.2023.171629

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ سعید عشقی؛ مریم حقیقی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی


مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-32

10.22047/srjasnr.2020.113049

کورش وحدتی؛ سعادت ساریخانی


بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 25-40

10.22047/srjasnr.2019.112966

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت


بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه‌ای بر منابع آب ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-42

10.22047/srjasnr.2018.110635

محمدرضا رحیمی‌زاده؛ امید بزرگ‌حداد