موضوعات = کشاورزی و منابع طبیعی
فناوری کریسپر و کاربرد آن در صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22047/srjasnr.2024.403083.1070

احسان یزدان پناه؛ شاهین سعیدی ابواسحاقی؛ مرتضی خمیری


مروری بر نتایج سه دهه پژوهش‌های پیاز در منطقه‌های جنوبی ایران

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 107-124

10.22047/srjasnr.2023.180996

عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


عامل‌های محرک و زمینه‌های کلیدی گسترش و چیرگی گیاهان چوبی در بوم‌نظام‌های مرتعی

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 157-170

10.22047/srjasnr.2023.181001

الهام قهساره اردستانی؛ شهرام منصوری؛ حجت اله خدری غریوند


زوال بوم‌نظام جنگلی زاگرس: وضعیت خشکیدگی در گونه‌های مختلف درختی

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 171-186

10.22047/srjasnr.2023.181002

جبار ولی پور؛ محسن جوانمیری پور؛ عباسعلی زمانی


بررسی فناوری‌های نوین بوم‌سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی در ایران.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22047/srjasnr.2023.170636

عباس شریفی تهرانی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی


راهکارهای بومی‌‌سازی فناوری‌های نوین صنعت باغبانی ایران.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-28

10.22047/srjasnr.2023.171629

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ سعید عشقی؛ مریم حقیقی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی


چالش‌های صنعت میوه‌کاری ایران و بهبود آن‌ها با استفاده از فناوری هسته‌ای.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-48

10.22047/srjasnr.2023.171630

علی اکبر قاسمی سلوکلویی؛ مجتبی کردرستمی؛ سعید عشقی؛ کورش وحدتی


گامی به سوی مدیریت پایدار بوم نظام‌های مرتعی: 2- ارائه چارچوبی برای واکاوی ذینفعان در زمینه مدیریت مرتع.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22047/srjasnr.2023.171632

هومان خاکپور؛ عطاالله ابراهیمی؛ حجت الله خدری غریب وند؛ ایمان ظفریان


درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی ایران، چالش‌ها و راهبردها.

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 85-102

10.22047/srjasnr.2023.171633

محمدابراهیم فرآشیانی؛ صدیقه غنایی؛ فرزانه کازرانی؛ حمیدرضا ناجی؛ حسن عسکری؛ حمید یارمند؛ ناصر فرار؛ علی‌رضا رجبی مظهر؛ حبیب‌الله حمزه‌زرقانی؛ فرناز شفایی؛ ابراهیم زرقانی؛ مجید توکلی؛ سیدرضا گلستانه؛ سمیرا فراهانی؛ مینا کوه‌جانی‌گرجی؛ سیدموسی صادقی؛ جلیل علوی؛ عادل پردل؛ یوسف آچاک؛ زهرا هاشمی‌خبیر؛ سیامک حنیفه؛ غلامرضا برادران؛ منصور سارانی؛ احمد دزیانیان؛ علی زرنگار؛ محمد نیکنام؛ پریسا محمدپور؛ مسعود تقی‌زاده؛ سیدحمید یاهوئیان؛ مرضیه علی‌نژاد؛ جواد معتمدی