کلیدواژه‌ها = تولیدات کشاورزی
بررسی تحلیلی وضعیت مکانیزاسیون تولیدات زراعی و باغی در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 51-62

سید سعید محتسبی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ علی محمد برقعی


بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی