کلیدواژه‌ها = بهره‌وری آب
بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصرف‌های آب کشاورزی در ایران: واکاوی وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالش ها.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


چالش‌های سازه‌ای گلخانه‌ها در ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 149-162

قاسم زارعی