کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
بررسی وضعیت موجود تولیدهای کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ عباس شریفی تهرانی


کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی


فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی


مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه


زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان


راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه