کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
بررسی وضعیت موجود تولیدهای کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

10.22047/srjasnr.2021.128744

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ عباس شریفی تهرانی


کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-110

10.22047/srjasnr.2020.113093

عبدالمجید مهدوی دامغانی


فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 157-168

10.22047/srjasnr.2019.112979

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی


مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-80

10.22047/srjasnr.2019.112970

علیرضا سپاسخواه


زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-112

10.22047/srjasnr.2018.110709

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان