کلیدواژه‌ها = نژادگان
مروری بر نتایج سه دهه پژوهش‌های پیاز در منطقه‌های جنوبی ایران

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 107-124

10.22047/srjasnr.2023.180996

عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


بررسی پژوهش‌های پیاز خوراکی در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 153-168

10.22047/srjasnr.2018.112908

مصطفی مبلی؛ لیلا اصلانی