کلیدواژه‌ها = آنتروپوسن
خاک و سپهرفناوری

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 109-118

غلامحسین حق نیا حق نیا