کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب ‌آوری (بررسی موردی: جنوب‌غرب کشور)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-44

مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ حسن خسروی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ غلام‌رضا زهتابیان؛ امیر علم‌بیگی