کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
وضعیت مکانیزاسیون تولیدهای زراعی و باغبانی در ایران.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 51-62

10.22047/srjasnr.2022.147430

سید سعید محتسبی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ علی محمد برقعی


کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-110

10.22047/srjasnr.2020.113093

عبدالمجید مهدوی دامغانی


نگرشی بر تعامل مکانیزاسیون کشاورزی و زیست‌بوم

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 163-174

10.22047/srjasnr.2017.110592

مرتضی الماسی؛ نسیم حبیبی