کلیدواژه‌ها = انتقال آب بین حوضه‌ای
بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه‌ای بر منابع آب ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-42

محمدرضا رحیمی‌زاده؛ امید بزرگ‌حداد