کلیدواژه‌ها = آبزی‌پروری
واکاوی آخرین وضعیت آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 190-205

حسینعلی عبدالحی؛ رضا عسگری