نویسنده = �������������� ����������
واکاوی نقش فعالیت‌های کشاورزی بر تخریب محیط زیست با تکیه بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب منا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-92

فاطمه نصرنیا؛ پریوش روشن چراغیان؛ نیلوفر اشک تراب