نویسنده = سید جمال فرج اله حسینی
واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-34

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی