نویسنده = �������������� ������������������
مروری بر چهار دهه پژوهش‌های سیب‌زمینی در منطقه‌های جنوبی ایران

دوره 7، شماره 2، آبان 1401، صفحه 95-112

عبدالستار دارابی؛ احمد آیین